fot. PAP/Jerzy Ochoński

Wojewoda pomorski zaskarży do WSA uchwałę Rady Miasta Gdańska ws. wprowadzenia tzw. Modelu na rzecz równego traktowania

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miasta Gdańska dotyczącą propagandy gender i LGBT – pisze „Nasz Dziennik”. Chodzi o wprowadzenie „Modelu na rzecz równego traktowania”, który ma wdrożyć w Gdańsku zapisy „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.

Dokument zawiera blisko 180 rekomendacji dla sześciu przesłanek dyskryminacyjnych, ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, niepełnosprawność, ale także tzw. orientację seksualną. W rzeczywistości chodzi m.in. o wprowadzenie seksedukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym zachęcającej do instruowania dzieci w kwestii masturbacji.

Wojewoda pomorski pomimo apeli mieszkańców Gdańska nie zdecydował się na zastosowanie rozstrzygnięcia nadzorczego, które potwierdziłoby nieważność uchwały rady miasta. Zamierza ją zaskarżyć do sądu administracyjnego.

– Zaskarżone zostaną niektóre zapisy tej uchwały. Jednakże co do tego, jakie sprzeczności służby prawne wojewody dostrzegły w stosunku, do których ustaw, będzie można dopiero powiedzieć kiedy skarga zostanie skonstruowana wraz z uzasadnieniem – powiedziała Paula Poniewierza, koordynator Biura Wojewody Pomorskiego.

Dokument postuluje również przywileje dla środowisk homoseksualnych, np. poprzez finansowanie billboardów. Uznaje też za formę dyskryminacji przyznawanie się do wiary katolickiej w przestrzeni publicznej.

Według wojewody wniesienie skargi do sądu jest uzasadnione, bo niektóre zapisy uchwały Rady Miasta Gdańska naruszają ustawę o samorządzie gminnym, a także ustawę o pomocy społecznej. Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie jest ograniczone terminem.

– Nie ma oficjalnego terminu granicznego, w którym wojewoda skargę musi złożyć. Natomiast szacuje się, że zdarzy się tak do końca bieżącego tygodnia – dodała koordynator biura wojewody.

Na realizację postulatów uchwały władze Gdańska zamierzają przeznaczyć 12 mln zł rocznie. Z publicznych środków nie będą mogły natomiast skorzystać publiczne instytucje i organizacje – w tym szkoły – sprzeciwiające się postulatom „Modelu na rzecz równego traktowania”.

TV Trwam News/RIRM

drukuj