fot. PAP/EPA

Wizyta na Monte Cassino głównym punktem kolejnego dnia wizyty prezydenta A. Dudy we Włoszech 

Wizyta na Monte Cassino jest głównym punktem dzisiejszego programu prezydenta Andrzeja Dudy podczas pobytu we Włoszech. W kolejnym dniu swojej podróży polski prezydent wraz z małżonką weźmie udział w uroczystościach na polskim cmentarzu wojennym. Odwiedzi też Muzeum Pamięci 2. Korpusu Polskiego oraz spotka się z przedstawicielami miejscowych władz.

Przed wyruszeniem na Monte Cassino Andrzej Duda weźmie udział w Rzymie w uroczystości odsłonięcia popiersia gen. Władysława Andersa.

W środę wieczorem w Wiecznym Mieście polski prezydent złożył m.in. wizytę w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa w związku z przystąpieniem Polski do tej organizacji.

W swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że jednym z wyzwań jest realizacja założeń agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

– A w szczególności jednego z nich – eliminacji głodu w skali całego globu do 2030 roku. Polska i Unia Europejska są coraz bardziej zaangażowane w promowanie i wdrażanie zrównoważonych wzorców produkcji oraz konsumpcji. Podkreślamy konieczność eliminacji głodu i poprawy stanu wyżywienia osób najbardziej potrzebujących. Wskazujemy też na celowość walki z podstawowymi przyczynami konfliktów, takimi jak: nierówności, zmiana klimatu czy deficyty zasobów wody i żywności w niektórych częściach globu. W tym kontekście cieszy szybki rozwój gospodarczy Polski, idący w parze ze wzrostem poziomem życia moich rodaków podkreślił Andrzej Duda.

Andrzej Duda pozostanie we Włoszech do piątku, kiedy to planowane jest jego spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w Watykanie.

RIRM

drukuj