fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Wiceprezes Wód Polskich: Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma być gotowy do końca 2020 roku

Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma być gotowy do końca tego roku. Taką deklarację złożył wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś. Dokument ma mieć kluczowe znaczenie w zapewnieniu dostępu do wody.

Problem suszy z roku na rok staje się coraz poważniejszy. Polska należy do państw o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Od dwóch lat wdrażany jest program „Stop suszy!”. Jego ważnym elementem jest m.in. rozwój retencji. Na duże i małe inwestycje zaplanowano 12 mld zł.

– Jesteśmy w stanie zatrzymać, jako zasoby dyspozycyjne, tylko 6 proc. Ten program rozwoju retencji ma na celu stworzenie takiej infrastruktury gospodarki wodnej, która pozwoli na retencjonowanie 15 proc. – powiedział Krzysztof Woś, wiceprezes Wód Polskich.

Inwestycje realizowane są w całej Polsce. O tych z północy kraju mówił Bogusław Pinkiewicz z regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

– Są to m.in. działania na Srebrnym Potoku w Elblągu, są to działania na kanale głównym, na Kanale Górnym Niziny Toruńskiej czy też remont jazu zwanym Starym Czerpakiem w Grudziądzu – zaznaczył.

Aż 1/3 terytorium Polski jest zagrożona występowaniem suszy rolniczej. Następujące zmiany klimatyczne pokazują, że będzie coraz gorzej. Dlatego konieczne jest przygotowanie szczegółowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument ma być gotowy i przyjęty do końca roku.

– Mamy już zidentyfikowane te obszary, gdzie rzeczywiście susza się pogłębia i chcemy dotrzeć do świadomości społeczeństwa, żeby poza tymi działaniami Wód Polskich w zakresie odpowiedniego utrzymania infrastruktury (tej małej i dużej), także może zmienić nasz sposób podejścia do wody i bardziej ją oszczędzać – wyjaśnił Krzysztof Woś.

Pomaga w tym także program „Moja Woda”, dzięki któremu można uzyskać dotację na budowę przydomowego zbiornika na deszczówkę. Druga edycja programu ruszy w nowym roku – zapowiedział Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz prowadzi program.

– Będą kolejne środki na ten cel. Retencjonowanie i racjonalne korzystanie z wody – zaznaczył Artur Michalski.   

Kluczową rolę w retencjonowaniu wody mają do odegrania także przedsiębiorcy –  mówił kierownik naukowy programu „Stop suszy !” dr Małgorzata Stolarska.

 – Wdrażają rozwiązania retencjonujące wodę opadową, rozszczelniają powierzchnię parkingów, rozszczelniają również powierzchnię terenów przyległych, tak by jak najwięcej wody, która spadnie, mogło być zretencjonowane – wyjaśniła dr Małgorzata Stolarska.

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy ma być aktualizowany co sześć lat. Polska będzie w gronie 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny.

TV Trwam News

drukuj