Wiarę musimy traktować integralnie

Ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej:

W homilii wygłoszonej na placu Piłsudskiego Ojciec Święty odniósł się do hasła
pielgrzymki "Trwajcie mocni w wierze" i najpierw wyjaśnił, co to
znaczy wiara dojrzała. Wskazywał, że oznacza ona nie tylko przyjęcie prawdy
objawionej, ale przede wszystkim postawę, w której jest obecne zaufanie do
Pana Boga i zachowywanie Bożego prawa, czyli okazywanie Bogu posłuszeństwa.
Benedykt XVI mówił także o spójnej postawie całego Kościoła – hierarchii, a
więc biskupów i kapłanów, w jedności z Biskupem Rzymu. Oni są głównie odpowiedzialni
za kondycję wiary w Kościele. Wskazał także na odpowiedzialność wiernych świeckich,
która wynika z chrztu świętego i bierzmowania. Przypomniał o potrzebie dawania
świadectwa wiary na co dzień.
Papież wspomniał o obecnych w dzisiejszym świecie tendencjach mówiących o tym,
żeby wybierać z Ewangelii to, co jest łatwe do zachowania. Są to usiłowania,
aby Ewangelię traktować wybiórczo, dlatego też Ojciec Święty wyraźnie powiedział
o potrzebie integralnego zaakceptowania Bożego Objawienia, depozytu wiary,
a nie tylko tego, co nie kosztuje wiele wysiłku. Przestrzegał przed subiektywizmem
i relatywizmem, ponieważ są to tendencje dzisiaj bardzo widoczne. Benedykt
XVI klarownie wezwał, abyśmy się tym tendencjom sprzeciwiali i by depozyt wiary
był przez Kościół zachowywany w całej rozciągłości. To bardzo ważne stwierdzenia
wobec faktów mających dziś miejsce w świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej.

not.
KP

drukuj