Węglowy kolos powstanie już w I kw. 2017

Katowicki Holding Węglowy ze wszystkimi jego kopalniami będzie tzw. ruchem Polskiej Grupy Górniczej. Połączenie powinno dojść do skutku w pierwszym kwartale 2017 r. – poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wczoraj w Rudzie Śląskiej wiceszef resortu energii potwierdził, że planowane połączenie PGG i KHW wymaga stworzenia nowego biznesplanu. Jak wskazał minister Tobiszowski odbędą się też rozmowy ze stroną społeczną oraz instytucjami finansowymi na temat przesunięcia w czasie spłaty zadłużenia holdingu. Niewykluczona jest także konwersja części zadłużenia na udziały.

– W okolicach 15 stycznia, przedkładamy już stosowne informacje, wracamy do powołania zespołów. Trzeba dopasować sprawy pracownicze, sprawy inwestycyjne, ale zarazem też musimy zbudować nowy biznesplan dla Polskiej Grupy Górniczej, uwzględniający założenia połączenia (…). Jedno, co jest na dzisiaj istotne – planujemy włączyć wszystkie kopalnie: Wesoła, Mysłowice, Staszic, Murcki, Wieczorek i Wujek Śląsk do struktury Polskiej Grupy Górniczej, zaś jeśli idzie o spółkę mieszkaniową, chcemy ją wyłączyć w styczniu. Planujemy zaprezentować wstępne założenia przedstawicielom Unii Europejskiej – mówił Grzegorz Tobiszowski.

Minister Grzegorz Tobiszowski pytany o 2,5-miliardowe zadłużenie KHW poinformował, że sprawa będzie negocjowana z instytucjami finansowymi. Przypomniał, że gdyby banki nie zgodziły się na wstępne, holdingowi groziłaby upadłość. Banki dały jednak czas na rozmowy o restrukturyzacji zadłużenia do końca roku i są skłonne przedłużyć ten okres do końca stycznia roku 2017.

PGG przejęła kopalnie Kompanii Węglowej. To największa górnicza firma w UE. Zatrudnia ponad 31 tys. osób w pięciu kopalniach. Obecny biznesplan PGG zakłada osiągnięcie rentowności w końcu przyszłego roku.

RIRM

drukuj