fot. flickr.com

We wtorek upływa termin składania wniosków w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

O środki finansowe w ramach w programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” mogą ubiegać się gminy i powiaty. Głównym zamysłem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych.

– To wsparcie polega na tym, że można kilkanaście godzin w miesiącu pomagać takim osobom, które tego wsparcia potrzebują. […] Przeznaczamy w tym roku na ten program 30 milionów złotych, a w przyszłym 50 milionów. Zachęcamy samorządy, żeby z tego programu korzystały, bo jest to duże wsparcie dla osób, które tego potrzebują – powiedział wiceminister rodziny Stanisław Szwed.

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ustawa dotycząca jego utworzenia weszła w życie 1 stycznia 2019 roku.

Fundusz jest zasilany z części składki na Fundusz Pracy i z tzw. daniny solidarnościowej od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie.

RIRM

drukuj