Ważna wiadomość dla młodych rolników

Młodzi rolnicy mają więcej czasu na składanie wniosków o przyznanie im premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje stosowną dokumentację do 16 września.

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. O premię może się starać osoba, która:

– ma nie więcej niż 40 lat,

– posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub deklaruje ich nabycie w ciągu najbliższych 3 lat od daty złożenia wniosku,

– po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,

– stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa, która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro, a także powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Jeżeli kryteria zostaną spełnione, to młody rolnik może otrzymać premię w wysokości 100 tys. zł. – w dwóch ratach. O szczegółach mówi Włodzimierz Okrajek, dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

80 tys. zł po nabyciu gospodarstwa, a następne 20 tys. zł po spełnieniu pewnych warunków, które ma założone w biznesplanie. Stanowią one załącznik do wniosku o 20 tys. zł. Oczywiście pieniądze te musi wykorzystać na rozwój swojego gospodarstwa; rozwój, który został określony w powstałym biznesplanie – tłumaczy Włodzimierz Okrajek.

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu – z wyjątkiem produkcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Włodzimierz Okrajek podkreśla ważność programu przeznaczonego dla młodych rolników. Jego głównym celem jest odmłodzenie polskiej wsi.

Wiek rolników – średni wiek – jest dość podeszły, więc w interesie nas wszystkich leży, aby te gospodarstwa przejmowali młodzi – z inicjatywą, wykształceni, którym się chce pracować, rozwijać i unowocześniać swoje gospodarstwo – dodaje dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

W programie do rozdysponowania jest ponad 700 mln euro.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl