fot. Tomasz Strąg

W. Waszczykowski: Polska chce propagować prawo do życia

Polska chce propagować prawo do życia. Naszym zdaniem kwestia ta nie powinna być regulowana przez prawo oraz instytucje międzynarodowe – mówi minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja. Polska przesłała swoje stanowisko w tej sprawie do Komitetu Praw człowieka ONZ.

Stanowisko Polski dotyczy projektu tzw. komentarza ogólnego do art. 6 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Według Komitetu Praw Człowieka ONZ, kraje członkowskie powinny umożliwić tzw. aborcję m.in. w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety.

Według polskiego MSZ, propozycje naruszają przepisy konstytucji. Resort wskazuje, że zagadnienie ochrony życia powinno być regulowane przez przepisy krajowe.

To są prerogatywy państw narodowych – podkreśla minister Witold Waszczykowski.

– To są elementy polityki wewnętrznej, które muszą być kształtowane zgodnie z kulturą i religią danego państwa. Żadne instytucje międzynarodowe nie powinny tworzyć żadnych norm i standardów, a przede wszystkim narzucać często niezgodnie z kodem kulturowym państwa. Będzie promowany, przypominany wszędzie tam, gdzie będą podejmowane próby, aby zmienić obecnie funkcjonujące normy i standardy zgodnie z jakąś genderowo-lewicową ideologią, która zmierza do zupełnie innych rozwiązań, które funkcjonują w naszym państwie, naszej kulturze i religii – mówi Witold Waszczykowski.

Polska postuluje wykreślenie zapisu, który mówi, że państwa powinny zapewnić tzw. aborcję „w sytuacjach, w których ciąża spowodowałaby istotny ból lub cierpienie kobiety”, oraz gdy ciąża „jest wynikiem gwałtu lub kazirodztwa”.

Komitet Praw Człowieka ONZ nie dysponuje narzędziami, które pozwalają na egzekwowanie wykonania wytycznych.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj