Warszawa. IPN ogłosił konkurs na logo 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłosił konkurs na logo, które będzie wykorzystywane do identyfikacji materiałów IPN i przedsięwzięć w ramach Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, a udział w nim jest bezpłatny. Nagroda przewidziana dla zwycięzcy wynosi 5 tys. zł brutto. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, która nie jest pracownikiem, ani członkiem rodziny pracownika IPN.

Zgłoszenie pracy na konkurs jest możliwe wyłącznie drogą mailową na adres: [email protected].

Nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko autora lub pseudonim. Organizatorzy proszą o dołączenie: numeru telefonu kontaktowego; adresu zamieszkania; adresu strony www (jeśli autor takową posiada lub prezentuje swoją twórczość w jednym ze służących do tego serwisów internetowych).

W przypadku gdy autor ma życzenie udostępniać pracę pod pseudonimem – należy to wyraźnie zaznaczyć, z podaniem czy pseudonim ma być uwidoczniony obok imienia i nazwiska czy zamiast nich.

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa 4 października br.

Więcej informacji na stronie internetowej IPN: http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/41589,Konkurs-na-logo-inicjatyw-IPN-z-okazji-Stulecia-Niepodleglosci.html

 PAP/RIRM

drukuj