fot. ipn.gov.pl

Kolejna edycja nagrody IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”

Do 25 lutego można zgłaszać kandydatów do nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej”. Jest ona przyznawana za szczególnie aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-1989, a także za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne. Specjalny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej IPN w zakładce „Konkursy i nagrody – Kustosz Pamięci Narodowej”.

We wniosku należy zawrzeć dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających wręczenie nagrody. Trzeba także umieścić zgodę kandydata na zgłoszenie, a w sytuacji kandydatur pośmiertnych zgodę najbliższej rodziny. W przypadku przysłania własnej kandydatury konieczne jest przedłożenie co najmniej jednej rekomendacji – instytucji, organizacji społecznej lub osoby fizycznej.

Z otrzymanych zgłoszeń wybranych zostanie pięciu laureatów. Wyróżnienie przyznaje kapituła pod przewodnictwem prezesa IPN Jarosława Szarka. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w maju na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” została ustanowiona w lipcu 2002 r. przez ówczesnego prezesa IPN Leona Kieresa. Ma charakter honorowy. Wśród nagrodzonych są m.in. Zofia i Zbigniew Romaszewscy, Janusz Kurtyka, Tomasz Merta, Związek Polaków na Białorusi czy Związek Sybiraków. Tytuł Kustosza Pamięci Narodowej otrzymał pośmiertnie prezydent Lech Kaczyński, Janusz Wasylkowski – założyciel Instytutu Lwowskiego oraz ojciec Antoni Herkulan Wróbel z zakonu bernardynów z Argentyny, który poświęcił się dokumentowaniu dziejów tamtejszej Polonii.

TV Trwam News/RIRM

drukuj