W tym tygodniu kolejne rozmowy w Kompanii Węglowej

W tym tygodniu po raz kolejny Związki zawodowe oraz przedstawiciele Kompanii Węglowej rozpoczną rozmowy. Toczą się one w ramach sporu zbiorowego, w którym związki chcą gwarancji utrzymania wynagrodzeń na ubiegłorocznym poziomie.

Jest to omawiane w kontekście biznesplanu Polskiej Grupy Górniczej, który zakłada osiągnięcie rentowności Grupy na koniec przyszłego roku. Do spotkania ma dojść w środę przed południem.

Związkowcy czekają na propozycję porozumienia – mówi szef solidarności w Kompanii Węglowej Bogusław Hutek.

– Przejrzeliśmy biznesplan, są tam zapisy, ale nie mogę na razie ich ujawniać, bo jest to tajemnica przedsiębiorstwa. Są tam zapisy, do których mamy wątpliwości. Zarząd na naszym spotkaniu powiedział, że inwestorzy i oni oczekują porozumienia ze stroną społeczną, a więc zwróciłem się do zarządu, żeby przedstawił propozycje porozumienia i my się do tego odniesiemy. Powoli zaczyna się to zbliżać do osiągnięcia porozumienia albo się rozjedziemy nie spisując porozumienia. Może się różnie skończyć – zaznaczył Bogusław Hutek.

Zgodnie z zapowiedzią ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego Kompania Węglowa ma zostać przekształcona 1-go maja w Polską Grupę Górniczą.

RIRM

drukuj