Masówki w Kompanii Węglowej

Dziś w kopalniach Kompanii Węglowej odbędą się masówki informujące górników o planach związkowców. Te związane są z decyzją Zarządu Kompanii o tzw. przestoju ekonomicznym czyli tygodniowym wstrzymaniu wydobycia.

Zarząd tłumaczy swoją decyzję dot. przestoju ekonomicznego spadkiem zapotrzebowania na węgiel.

Takie działanie to wstęp do zamykania kopalń, co będzie skutkować utratą kilkuset tysięcy miejsc pracy na Śląsku – alarmuje Kazimierz Grajcarek, przewodniczący sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

– Na to zgody nie możemy wyrazić, bo jeśli niektóre kopalnie będą wstrzymywały wydobycie, to znaczy, że będą one likwidowane. Po drugie wysłano tutaj związki zawodowe działające w górnictwie, z pismem do pana premiera, z prośbą o to, żeby w trybie pilnym spotkał się ze związkami zawodowymi ws. sytuacji w górnictwie. Pan premier nie odpowiedział nam na to pismo. W związku z tym jest to nasza odpowiedź. Zaczęliśmy od tego, że chcemy rozmawiać, że chcemy dialogu, ale skoro pan premier go nie chce, nie chce z nami rozmawiać, to my musimy swoje czynności pełnić – zaznacza Kazimierz Grajcarek.

Manifestacja ma się odbyć w przyszłym tygodniu, w Katowicach. Jeśli to nie poskutkuje górnicy będą protestować w Warszawie. Decyzja o zorganizowaniu demonstracji zapadła wczoraj podczas spotkania liderów górniczych central związkowych.

RIRM

drukuj