fot. pixabay.com

Transformacja górnictwa

Jutro pracę rozpoczną zespoły robocze w spółkach węglowych. Ich zadaniem jest wypracowanie szczegółów umowy społecznej dotyczącej zasad transformacji górnictwa.

25 września Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy i delegacja rządowa podpisały porozumienie ws. zasad i tempa transformacji górnictwa. Strony uzgodniły, że ostatnia kopalnia węgla kamiennego na Śląsku ma zakończyć działalność w 2049 roku.

Zgodnie z ustaleniami, obecnie pracujący górnicy mają mieć zagwarantowaną pracę do emerytury. Jeśli nie będzie to możliwe, zostaną objęci osłonami socjalnymi. Szczegółowe propozycje do umowy mają wypracować zespoły robocze w czterech spółkach węglowych. Chodzi o Polską Grupę Górniczą, Tauron Wydobycie, Węglokoks Kraj oraz Lubelski Węgiel Bogdanka.

Zespoły rozpoczną pracę jutro, a zakończą 30 listopada. Co tydzień będą raportowane postępy prac.

Celem zespołu jest również wypracowanie modelu likwidacji kopalń. Chodzi tutaj o oszacowanie wartości kopalnianego majątku, przegląd stanu prawnego nieruchomości i oszacowanie kosztów likwidacji.

Zespół ds. społecznych ma wypracować model redukcji zatrudnienia oraz model osłon socjalnych. To na przykład urlopy przedemerytalne czy odprawy pieniężne.

Analizowane będą możliwości pozyskania środków na przekwalifikowania zawodowe pracowników. Ponadto, zespół ma określić kwalifikacje i wiek pracowników oraz ilość osób w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. Przygotuje także harmonogram przewidywanych odejść z pracy i przejść na emerytury.

TV Trwam News

drukuj