fot. twitter.com/MarekKuchcinski

W Sejmie rozmowy Marka Kuchcińskiego i Ryszarda Terleckiego z szefami parlamentów Armenii, Turcji i Bułgarii

Wzajemne relacje i współpraca między krajami – były głównymi tematami wtorkowych rozmów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z goszczącymi w Polsce szefami parlamentów Armenii, Turcji i Bułgarii.

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1135963789990531076

Jak podkreśliła w komunikacie Kancelarii Sejmu rozmowy towarzyszyły IV Szczytowi Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej i „w głównej mierze dotyczyły wzajemnych relacji i współpracy miedzy krajami”.

Marszałek Kuchciński podczas spotkania z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii Araratem Mirzoyanem poruszył kwestię współpracy parlamentarnej; omówiono także bieżącą sytuację w Armenii oraz doświadczenia związane z aksamitną rewolucją. Marszałek nawiązał też do obchodów 100-lecia Sejmu Ustawodawczego i odzyskania niepodległości przez Polskę; pogratulował też politykom ormiańskim „za wstąpienie na drogę demokratyzacji kraju”.

„Darzymy Armenię i Zgromadzenie Parlamentarne Armenii szczególnym sentymentem między innymi z tego powodu, że przywiązujemy wagę do tradycji i dziejów, a także pamiętamy o tym, że dwa lata temu obchodziliśmy 650-lecie funkcjonowania diaspory ormiańskiej w Polsce oraz 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Armenią” – podkreślił cytowany w komunikacie Kuchciński.

W czasie rozmowy poruszono też kwestię tematyki szczytu #EUROWAR2019.

„W kontekście zmian, jakie nastąpiły w naszej części Europy po rozpadzie Związku Sowieckiego warto wymienić się doświadczeniami, jak nasze państwa postrzegają te 30-letnie zmiany. Jedną z fundamentalnych podstaw to kwestia bezpieczeństwa i poszukiwanie różnych form współpracy międzypaństwowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa czyli stabilizacji w całym regionie” – zaznaczył marszałek Kuchciński.

Mirzoyan mówił, że ma świadomość, iż w obecnej Polsce diaspora armeńska ma gwarancję obrony i dobrze funkcjonuje.

Wicemarszałek Terlecki, który we wtorek spotkał się z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Bułgarii Emilem Hristovem, rozmawiał z nim m.in. nt. poszerzenia współpracy grup parlamentarnych o wspólne posiedzenia komisji dotyczące rozwoju projektów infrastrukturalnych rozwijających założenia Inicjatywy Trójmorza oraz międzynarodowego szlaku Via Carpatia, działań kulturowych, a także turystyki i bezpieczeństwa.

https://twitter.com/KancelariaSejmu/status/1135875578656169984

Według komunikatu, wicemarszałek podkreślił podczas spotkania fakt, że tegoroczny szczyt #EUROWAR2019 jest dla polskich parlamentarzystów okazją do świętowania pierwszych wyborów, które umożliwiły proces ostatecznego uwalniania się spod okupacji sowieckiej i budowę niepodległego państwa w latach 90. Jak dodał, w czasie kiedy Polska wracała po latach komunizmu na demokratyczne tory „wiele państw bałkańskich wciąż zmagało się z silnymi wpływami Rosji”.

„Dlatego dziś Polska na forum unijnym apeluje o rozszerzenie wspólnoty na kraje Bałkanów Zachodnich, które w większości spełniają już warunki akcesyjne” – zaznaczył Ryszard Terlecki.

Emil Hristov – podkreślono w komunikacie – wyraził wdzięczność za zaangażowanie Polski na forum unijnym w integrację Bałkanów Zachodnich oraz obronę ogólnoeuropejskich wartości i samostanowienia parlamentów i państw narodowych.

„Bardzo cenię deklarowane przez wicemarszałka Terleckiego chęci poszerzenia współpracy parlamentarnej. Polska inicjując współpracę w regionie Trójmorza przyjmuje na siebie odpowiedzialną rolę lidera państw tego regionu. Bułgaria to dostrzega i jest wdzięczna za poparcie Polski w integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Uważamy, że zainicjonowana przez Polaków inicjatywa Trójmorza zostanie na forum unijnym oceniona właściwie, a rozwój tej integracji będzie przez UE wsparty” – podkreślił cytowany w komunikacie Hristov.

Ryszard Terlecki spotkał się we wtorek także z wiceprzewodniczącym Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji Leventem Goekiem.

„Wicemarszałek Sejmu podkreślił znaczenie Ankary dla bezpieczeństwa europejskiego i zapewnił o poparciu dla Turcji w sprawie wejścia do UE” – czytamy w komunikacie. „Levent Goek przypomniał, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Turcji na świecie, a wymiana handlowa i turystyka z roku na rok notują wzrosty. Z uznaniem wypowiedział się również o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego w Polsce, a także realizacji szlaku transportowego Via Carpatia, inwestycji, która w ocenie ich rządu stwarza dodatkowe możliwości do zacieśniania i rozwoju współpracy regionalnej. Obaj rozmówcy zgodzili się co do konieczności intensyfikacji kontaktów parlamentarnych, w tym wspólnych posiedzeń na poziomie komisji” – podkreślono.

W komunikacie zaznaczono, że ważnym wydarzeniem poprzedzającym szczyt EUROWAW była uroczystość w Pałacu Prezydenckim, podczas której prezydent Andrzej Duda wręczył sir Rogerowi Scrutonowi Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Roger Scruton jest jednym z gości szczytu. Obrady zaplanowano na środę.

PAP/RIRM

drukuj