fot. twitter.com

Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o weteranach

Sejm przyjął prezydencką nowelizację ustawy o weteranach. Tym samym rozszerzył krąg osób mogących ubiegać się o status weterana.

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali prezydencki projekt nowelizacji ustawy o weteranach. Za przyjęciem ustawy było 406 posłów, 2 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej wszystkie klubu parlamentarne – PiS, PO, Kukiz 15, Nowoczesna i PSL-UED – zadeklarowały, że w głosowaniu poprą prezydencką propozycję. Przyjęcie ustawy zarekomendowały połączone komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny.

Uchwalona nowelizacja stwierdza, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na nich nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni.

Obecnie o status weterana może się ubiegać żołnierz lub funkcjonariusz, który brał udział w misji pokojowej lub stabilizacyjnej, misji kontyngentu policyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, działaniach BOR i Służby Ochrony Państwa nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni.

Przyjęta ustawa zakłada, że status weterana mogą otrzymać także ci, którzy przebywali na misjach wielokrotnie, lecz za każdym razem krócej niż przewidują obecne przepisy. Okres ten ma być ustalany przez zsumowanie okresów służby poza granicami państwa. Nowelizacja ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

W konsultacjach do tego projektu brały udział Narodowa Rada Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa o weteranach, uchwalona w 2011 r., wprowadziła przepisy dotyczące uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych – tych, którzy zostali ranni lub ciężko zachorowali na misji. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla tych, którzy są na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna.

Od lat 50. XX w. w misjach zagranicznych wzięło udział ponad 100 tys. żołnierzy i kilka tysięcy funkcjonariuszy innych służb mundurowych.

Do ubiegłego roku status weterana miało ok. 16 tys. osób. Według szacunków MON, o status weterana i weterana poszkodowanego może ubiegać się ponad 80 tys. osób – żołnierzy zawodowych, niezawodowych, żołnierzy rezerwy i w stanie spoczynku. Według danych MSW, przytaczanych przez portal.mundurowy.pl, poza granicami kraju służyło ok. 3 tys. funkcjonariuszy podległych temu resortowi.

PAP/RIRM

drukuj