fot. flickr.com

W Sejmie o wykonaniu budżetu państwa za 2014 rok

Rząd ma dziś przyjąć uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2014 rok. Opracowanie i przedstawienie Sejmowi sprawozdania z wykonania budżetu państwa to realizacja postanowień konstytucji oraz ustawy o finansach publicznych.

Swoje uwagi do wykonania budżetu za 2014 r. ma Prawo i Sprawiedliwość. Jedną z nich jest zbyt dowolne wydawanie pieniędzy z rezerw, pozostających w dyspozycji ministerstw – mówi poseł Maria Zuba z sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Wyłącza się spod kontroli Sejmu duże kwoty środków finansowych. W efekcie mamy taką sytuację, z którą spotykamy się bardzo często w realizacji budżetu w ciągu roku, że pieniądze wydawane są nieracjonalnie, na te cele, które nie są priorytetowe dla polskiego obywatela, że wydawane są na wysokie nagrody. Stąd też, czeka nas w Sejmie ogromna praca, aby te wszystkie wydatki skontrolować, zbadać, żeby wyłapać wszystkie te nieprawidłowości, które były w roku 2014, a na które już zwracaliśmy w trakcie tego roku uwagę – powiedziała Maria Zuba.

Poseł dodała, że stosownie do tych ocen Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało nad sprawozdaniem i udzieleniem rządowi absolutorium.

Projekt budżetu na 2014 r. zakładał dochody w wysokości ponad 276 mld 912 mln zł i wydatki na poziomie co najwyższej ponad 324 mld 637 mln zł, a w efekcie deficyt nieprzekraczający 47 mld 725 mln. zł.

 

RIRM

drukuj