W Sejmie głosowanie ws. nieruchomości rolnych

W Sejmie odbędą się dziś głosowania nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.

Wnioski złożyły w czwartkowej debacie kluby PO, Nowoczesnej i PSL. Opozycja argumentowała m.in. że projekt de facto wprowadza zakaz obrotu ziemią rolną.

Dorota Niedziela z PO przekonywała, że projekt łamie trzy podstawowe prawa obywatelskie: do własności, do wartości i do dziedziczenia.

Mirosław Maliszewski z PSL-u uznał projekt za „niedopuszczalną ingerencję w obrót zmienią prywatną”.

Paulina Hennig-Kloska z Nowoczesnej przekonywała, że proponowane w projekcie rozwiązania to „przesadzona ingerencja w prawa właścicieli”

Wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski zaprzeczał słowom opozycji. Zaznaczał, że ustawa ma chronić polską ziemię przed spekulacją.

– Dla realizacji celu jakim jest ochrona polskiej ziemi, niezbędne jest przede wszystkim wstrzymanie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. Powyższe rozwiązanie spełnia postulaty zgłaszane przez rolników, nie tylko zachodniopomorskich, którzy chcą mieć realne i równe szanse w dostępie do państwowej ziemi w Polsce. W skutek ustawicznego wzrostu, wręcz galopu, jeśli chodzi o wzrost cen nieruchomości rolnych, nie mają obecnie wystarczających środków na zakup ziemi rolnej – zauważa Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie 30 kwietnia br.

RIRM

drukuj