W Sanktuarium św. Jana Pawła II Franciszek odprawi Mszę św. dla kapłanów

Sanktuarium św. Jana Pawła II, w którym znajdują się jego relikwie, powstało na terenie po zakładach, w których podczas okupacji pracował Karol Wojtyła. Właśnie w tym miejscu w sobotę papież Franciszek odprawi Mszę św. z udziałem kapłanów, osób konsekrowanych i seminarzystów.

Sanktuarium św. Jana Pawła II jest częścią większego kompleksu – Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Sąsiaduje ono z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zostało powołane 2 stycznia 2006 r. przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, by upamiętnić postać Jana Pawła II i upowszechniać jego nauczanie poprzez działalność naukową, religijną i społeczną. Jego nazwa nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II w październiku 1978 r. podczas inauguracji jego pontyfikatu: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz wielokrotnie podkreślał, że ma być to „nie tylko miejsce upamiętnienia Jana Pawła II, ale również miejsce autentycznego spotkania z jego osobą i nauczaniem”.

Centrum powstało na terenie tzw. Białych Mórz, pozostałych po Zakładach Sodowych Solvay, w których podczas okupacji pracował Karol Wojtyła. Wchodzące w skład kompleksu budynki zaprojektował krakowski architekt Andrzej Mikulski. Obecnie znajdują się tam: dwupoziomowa świątynia – Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut Jana Pawła II oraz budowane Muzeum Jana Pawła II. Nad całością góruje ponad 50-metrowa wieża, która w tym roku zostanie udostępniona odwiedzającym sanktuarium.

W świątyni pod wezwaniem św. Jana Pawła II złożone są relikwie: płyta z grobu papieża, jego pastorał oraz ampułka z krwią, umieszczoną w podstawie ołtarza w Kościele Relikwii.

Płyta z grobu Jana Pawła II znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej – nawiązuje ona wyglądem do krypty św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, w której młody Karol Wojtyła odprawił 2 listopada 1946 r. swoją mszę prymicyjną. Na płycie umieszczony jest relikwiarz w formie otwartego ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w czasie pogrzebu papieża.

Kościół Relikwii otaczają kaplice związane z kultem maryjnym: Kaplica MB Piekarskiej, Kaplica MB Śnieżnej, Kaplica MB Ludźmierskiej oraz Kaplica MB z Loreto. Wyjątkowy charakter ma kaplica św. Kingi ufundowana przez Kopalnię Soli w Wieliczce, w której umieszczono wykonaną z soli figurę świętej, a ściany zdobią solne płaskorzeźby przedstawiające sceny z ewangelii.

W dolnej części świątyni jest też Kaplica Pojednania – miejsce spowiedzi oraz krypty grobowe, w których w kamiennych sarkofagach spoczywają zmarli kardynałowie, przyjaciele św. Jana Pawła II: kard. Andrzej Maria Deskur (zm. 2011) oraz kard. Stanisław Nagy (zm. 2013).

Górna część świątyni – centralne miejsce sanktuarium – powstała na planie ośmioboku. Jej wnętrze zostało wykończone kamieniem i betonem architektonicznym. W ołtarzu głównym i na bocznych ścianach znajduje się dekoracja mozaikowa – dzieło artysty słoweńskiego pochodzenia, jezuity o. Marko Ivana Rupnika, twórcy mozaik m.in. w krypcie nowego kościoła w San Giovanni Rotondo we Włoszech.

Do świątyni prowadzą odlane z brązu drzwi przedstawiające Jana Pawła II, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez niego na ołtarze.

W jednej z kaplic kościoła górnego prezentowana jest sutanna św. Jana Pawła II, naznaczona jego krwią podczas zamachu 13 maja 1981 r.

W budynku Instytutu Jana Pawła II tymczasowo mieści się siedziba Muzeum Jana Pawła, gdzie można oglądać pamiątki i osobiste przedmioty należące do papieża Polaka oraz dary, jakie otrzymywał podczas pielgrzymek i w czasie posługi kapłańskiej.

Budowa Centrum Jana Pawła II trwa od października 2008 r. i była finansowana wyłącznie z ofiar wiernych oraz z honorariów kard. Dziwisza za książkę i film „Świadectwo”.

PAP/RIRM

drukuj