W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”

Prezydent Andrzej Duda zachęcił do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji ws. wieku emerytalnego. W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”. To kolejna debata ekspercka w ramach kampanii informacyjnej, poprzedzającej referendum konsultacyjne.

Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w większości państw konstytucje zawierają zapisy o obowiązkach państwa związanych z  zabezpieczeniem społecznym.

Art. 67 polskiej ustawy zasadniczej mówi o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

Problemem jest jednak – zdaniem prezydenta – fakt, że np. w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, m.in. wprowadzając do niego „ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego”.

Dlatego dziś rodzi się wiele pytań w tym obszarze – podsumował prezydent Andrzej Duda.

– Czy polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna, czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym? (…) A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis, który przewiduje na przykład, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i Senacie. To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali, czy w tym zakresie lepsza regulacja – niż dzisiejsza – jest nam potrzebna – pytał prezydent Andrzej Duda.

Inicjatywę przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w konstytucji prezydent Andrzej Duda ogłosił w ubiegłym roku podczas uroczystości z okazji Święta 3 Maja.

Referendum miałoby się odbyć w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada bieżącego roku, albo trwać dwa dni – 10 i 11 listopada.

RIRM

drukuj