W KRS wysłuchania kandydatów na Prokuratora Generalnego

Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadzi dziś publiczne wysłuchania czterech kandydatów na Prokuratora Generalnego.

Do KRS zgłosili się: obecny wiceprokurator generalny Robert Hernand, prok. Krzysztof Karsznicki z PG, Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk i prok. Krzysztof Wójcik z PA w Krakowie (delegowany do PG).

Posiedzenie ma się rozpocząć o godz. 10.00 w siedzibie KRS. Jego efektem ma być wyłonienie jednego kandydata.

Analogiczny konkurs prowadzi Krajowa Rada Prokuratury, która także ma wskazać rywala dla kandydata wybranego w KRS. Wysłuchanie w Krajowej Radzie Prokuratury planowane jest na 13 października.

Ostateczny wybór spomiędzy faworytów KRS i KRP będzie należał do prezydenta Dudy, który przed wskazaniem Prokuratora Generalnego będzie mógł jeszcze spotkać się z obydwoma kandydatami. Oni zaś przedłożą mu swoich kandydatów na zastępców Prokuratora Generalnego. Na wszystko jest czas do końca marca.

Nowy prokurator generalny ma zastąpić Andrzeja Seremeta z początkiem kwietnia.

Poseł Stanisław Piotrowicz, prokurator w stanie spoczynku, przypomina, że jeżeli PiS wygra wybory parlamentarne, będzie chciał powrócić do starej koncepcji połączenia stanowisk Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości.

Myślę, że dalszy bieg wydarzeń będzie zależał od październikowych wyborów parlamentarnych. Warto pamiętać, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało możliwość stworzenia rządu – na pewno dojdzie do istotnych zmian w wymiarze sprawiedliwości, ale też w samej prokuraturze. Szczególnie wysoce prawdopodobne jest to, że powrócimy do koncepcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w jednej osobie – zaznacza poseł Stanisław Piotrowicz.

Prokurator obejmuje stanowisko na sześć lat. Po zakończeniu urzędowania nie może ponownie objąć tego stanowiska.

RIRM

drukuj