NIK krytycznie o rozbudowie szpitala w Gnieźnie

NIK rozważa skierowanie zawiadomienia do prokuratury po kontroli dotyczącej rozbudowy szpitala w Gnieźnie. Zdaniem NIK, mimo zaangażowania blisko 8 mln zł, rozbudowa jest nadal na początkowym etapie realizacji. 

Według Najwyższej Izby Kontroli, błędy popełniono jeszcze przed przystąpieniem do rozbudowy, brakowało sprecyzowanej koncepcji zaplanowanych prac i rzeczowego rozmiaru inwestycji.

Do czasu zakończenia kontroli NIK nie wypracowano choćby planu zakończenia inwestycji – mówi Renata Dudek, rzecznik poznańskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli.

Rozbudowa szpitala w Gnieźnie trwa już cztery lata i mimo, że kosztowała prawie 8 mln zł nadal znajduje się w początkowej fazie realizacji. Mało tego, do zakończenia naszej kontroli, ani szpital, ani powiat gnieźnieński nie wypracowały zasad finansowania, czy też zakończenia budowy. W czasie kontroli okazało się, że to nie inwestor, którym jest szpital opracowywał koncepcję rozbudowy szpitala a projektant konsultujący się z szefami poszczególnych oddziałów. Powierzchnia szpitala wzrosła 2-krotnie, kubatura 7-krotnie – wkłady finansowe zbliżyły się do kwoty 8 mln zł. Budowa od kilku lat nadal stoi w miejscu – zaznacza  Renata Dudek.

W konsekwencji, szpital został zmuszony do zwrotu 3,4 mln złotych zaliczki wraz z odsetkami. Obecnie NIK oczekuje od starosty oraz dyrektora szpitala informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Dotyczą one  ustalenia sposobu zakończenia inwestycji oraz rozliczenia dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

RIRM

drukuj