W Dniu Podchorążego prezydent wręczył nominacje generalską i admiralską

Jesteście nauczycielami i opiekunami, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie, uczą ich wartości i tego, jak być dobrymi żołnierzami Rzeczpospolitej – powiedział w czwartek w Dniu Podchorążego prezydent Andrzej Duda do nowo mianowanych na stopień generalski i admiralski, oficerów Wojska Polskiego.

Wcześniej prezydent wręczył akty mianowania. Na stopień generała brygady mianowany został płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Z kolei na stopień kontradmirała mianowany został kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Prezydentowi, podczas wręczania nominacji, towarzyszył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

„Chciałem, żeby to nastąpiło dzisiaj, tak ustaliliśmy z panem ministrem (obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem – PAP), właśnie dlatego, że dzisiaj jest, można powiedzieć, dzień akademii wojskowych, dzień wojskowych szkół. Panowie generałowie jesteście nauczycielami, opiekunami, jesteście tymi, którzy prowadzą młodych w oficerskie życie, uczą ich wartości, uczą ich tego, jak być dobrymi oficerami, dobrymi żołnierzami Rzeczpospolitej” – mówił prezydent podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu.

Z okazji Dnia Podchorążego prezydent wręczył też upominki wyróżniającym się podchorążym akademii wojskowych: Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Głównej Szkoły Pożarniczej.

Andrzej Duda życzył nowo mianowanym, a także wszystkim podchorążym i całemu środowisku akademii wojskowych, aby „coraz lepiej, mając coraz większe możliwości, realizowali wielką misję budowania silnych, dobrze przygotowanych, dobrze wyszkolonych struktur polskiego wojska”.

Mianowany na generała Tadeusz Szczurek jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych i Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 15 Pułku Czołgów. Umiejętności dowódcze zdobywał dowodząc kolejno: plutonem, kompanią i batalionem, a doświadczenie dydaktyczne pracując jako nauczyciel akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 2005–2008 był Szefem Logistyki Urzędu MON. W latach 2008–2012 był zastępcą rektora WAT, a w kadencji 2012-2016 r. prorektorem ds. wojskowych tejże uczelni. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie w Akademii Obrony Narodowej. Od 2016 r. jest rektorem-komendantem Wojskowej Akademii Technicznej.

Mianowany na kontradmirała Tomasz Szubrycht ukończył Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. W 1987 r. rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W marcu 1990 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ds. rozpoznawczych na ORP „Hydrograf”; w 1996 r. objął stanowisko dowódcy. W 1999 r. ORP „Hydrograf”, pod jego dowództwem, uzyskał miano najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów specjalnych.

W maju 2002 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej. Zaangażował się w pracę naukową i dydaktyczną. W 2009 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej uzyskał stopień doktora habilitowanego. 23 stycznia 2015 r. decyzją ministra Obrony Narodowej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht został wyznaczony na stanowisko Rektora–Komendanta Akademii Marynarki Wojennej.

PAP/RIRM

drukuj