fot. www.facebook.com/campusmisericordiae

W Brzegach pod Wieliczką trwa budowa Campusu Misericordiae

W Brzegach pod Wieliczką, gdzie podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 odbędzie się nocne czuwanie i sprawowana będzie Msza św. posłania z papieżem Franciszkiem, trwa budowa Campusu Misericordiae (Pole Miłosierdzia).

Obecnie na terenie Campusu Misericordiae trwają prace projektowe, dotyczące szczegółowego zagospodarowania terenu, w tym podziału na sektory i budowę dróg tymczasowych. Prace te mają na celu przygotowanie infrastruktury niezbędnej na przyjęcie młodzieży z całego świata.

Campus Misericordiae będzie zajmował ok. 250 hektarów, ale powierzchnia użytkowa dla pielgrzymów będzie wynosiła ok. 200 hektarów. Na tym terenie, według szacunków, pomieści się ok. 2,5 mln osób. Przygotowane też zostaną sektory zapasowe.

Kampus powstaje na terenach przyszłej Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej na granicy Krakowa i Wieliczki, w odległości ok. 12 km od Rynku Głównego w Krakowie. Do 2018 roku mają tu też powstać magazyny i budynki o powierzchni 100 tys. m kw. Koszt budowy strefy aktywności gospodarczej oszacowano na 90 mln zł, z czego wkład gminy wynosi ok. 14-16 mln, dofinansowanie z UE na infrastrukturę i kanalizację to łącznie 24 mln zł. Resztę kosztów ponoszą prywatni inwestorzy i inne podmioty.

W 2015 roku, korzystając z funduszy krajowych i europejskich, Wieliczka uzbroiła teren Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Jest on już w dużej części wyposażony w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, zbiornik retencyjny, oświetlenie uliczne.

Na terenie przyszłego kampusu wybudowane zostało rondo Światowych Dni Młodzieży, łączące nowopowstały Trakt Jana Pawła II (łącznik od trasy S7) z Traktem Franciszka, czyli zmodernizowaną drogą powiatową, którą będzie można dojechać pod ołtarz. Na rondzie umieszczono obelisk z symbolami Światowych Dni Młodzieży.

W obszarze strefy wybudowano drogi i chodniki wewnętrzne, realizowane przy współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie na terenie Campusu Misericordiae powstanie ponad 9 kilometrów dróg stałych i ok. 8 kilometrów dróg tymczasowych.

Obok Ronda ŚDM powstają dwa budynki. Pierwszy to „Dom Miłosierdzia”, czyli dom środowiskowego wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Gospodarze mają nadzieję, że papież Franciszek zatrzyma się w nim podczas pobytu w Brzegach i pobłogosławi dom. Budowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz miasta i gminy Wieliczka. Wyposażenie Domu sfinansuje Caritas, m.in. dzięki wsparciu archidiecezji krakowskiej.

Drugi budynek – tzw. „Chleb Miłosierdzia” – będzie centrum logistycznym Caritas Archidiecezji Krakowskiej do przechowywania żywności.

Obok budynków umieszczony zostanie Dzwon Miłosierdzia, przekazany przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Według planów, dzwon zabrzmi, gdy na Campus Misericordiae przybędzie papież Franciszek.

W grudniu ub.r. na terenie Wielickiej Stefy Aktywności Gospodarczej otwarto pierwszą inwestycję – budynek magazynowy wchodzący w skład centrum logistycznego firmy 7R Logistic. W trakcie Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. obiekt będzie pełnił rolę zaplecza i zakrystii dla ok. 20 tys. księży.

Jak podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, organizacja ŚDM 2016, to szansa na rozwój gminy.

Kilka dni po wyjeździe młodzieży zostanie strefa przemysłowa, strefa społeczna z domem dla osób starszych i strefa rekreacyjna wokół zbiorników wodnych. Tak naprawdę przyspieszyliśmy kilka działań, które musielibyśmy realizować przez kilka lat, a nie w kilka miesięcy – podkreślał Artur Kozioł.

Z myślą o pielgrzymach Kopalnia Soli „Wieliczka” od 18 lipca do 7 sierpnia wydłuża godziny otwarcia. W przypadku wzmożonego zainteresowania kopalnia będzie otwarta przez całą dobę. Tury organizowane będą w języku polskim oraz w językach: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, niemieckim.

Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” odbędą się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 do 31 lipca 2016 roku. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania – poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia ŚDM jest otwarty.

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj