W Brukseli głosowano w sprawie TV Trwam

W komisji Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych głosowano nad sprawozdaniem deputowanej Renate Weber w sprawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie standardów określających wolność mediów w krajach Wspólnoty. Eurodeputowani składali do niego liczne poprawki. Niektóre z nich, w tym poprawka dotycząca kwestii Telewizji Trwam nie uzyskały aprobaty.

Poprawka, złożona przez posła Solidarnej Polski, Zbigniewa Ziobrę odnosiła się do odmowy przyznania TV Trwam miejsca na tzw. cyfrowym multipleksie. W złożonej już jakiś czas temu poprawce czytamy, że: „pojawiają się obawy dotyczące wolności mediów w Polsce, gdzie ponad 2,25 mln obywateli polskich podpisało petycję z żądaniem przyznania telewizji katolickiej Trwam miejsca na multipleksie, która to petycja jest jednocześnie protestem przeciwko ograniczeniu pluralizmu mediów w Polsce.”

Niestety zapis ten nie został przyjęty przez posłów komisji LIBE. Europoseł Zbigniew Ziobro podkreśla, że to nie koniec. Jest przecież jeszcze posiedzenie plenarne na forum całego Europarlamentu.

Nie składam broni. Będę walczył dalej. W imieniu grupy, którą reprezentuję. Solidarna Polska złoży wniosek w Europarlamencie, aby ta poprawka była głosowana ponownie już na forum plenarnym. Jest to moment kluczowy dla przyjęcia ostatecznego kształtu tego raportu, który będzie mówił o stanie wolności mediów w całej Unii Europejskiej. I wtedy głosami frakcji Europa Wolności i Demokracji, której Solidarna Polska jest członkiem będziemy tę poprawkę ponawiać. Wówczas będzie imienne głosowanie. Zobaczymy jak zachowają się poszczególni posłowie – mówi deputowany Zbigniew Ziobro.

Niestety obserwując decyzje podejmowane przez wielu polityków Unii Europejskiej można dojść do wniosku, że sztandarowe hasło „wolność mediów w poszczególnych krajach Wspólnoty” traktowane jest bardzo wybiórczo. Dowodzi temu np. podejście do sprawy ustawy medialnej na Węgrzech, a także problemu koncesji dla TV Trwam.

Dawid Nahajowski, Bruksela/RIRM

drukuj