PAP/EPA

USA: Sąd Najwyższy po stronie D. Trumpa ws. zakazu wjazdu obywateli niektórych państw

Sąd Najwyższy USA stanął we wtorek po stronie administracji w sporze o ogłoszony przez prezydenta Donalda Trumpa zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywateli z kilku państw, w których większość stanowią muzułmanie.

Reuters pisze, że decyzja Sądu Najwyższego w tej sprawie, podjęta stosunkiem głosów 5-4, „jest jednym z największych zwycięstw prezydentury Trumpa”. Agencja dodaje, że kończy to na razie ostrą batalię w sądach o to, czy działanie prezydenta było bezprawnym zakazem, dyskryminującym muzułmanów. Sądy niższej instancji blokowały wprowadzony przez niego we wrześniu ub.r. zakaz, podobnie jak jego dwie poprzednie wersje.

Prezydent zareagował na Twitterze.

„SĄD NAJWYŻSZY PODTRZYMUJE ZAKAZ (…) TRUMPA. O!” – napisał.

W wydanym następnie oświadczeniu decyzję Sądu Najwyższego nazwał „wspaniałym zwycięstwem dla narodu amerykańskiego i konstytucji”. Zaakcentował, że wyrok jest potwierdzeniem słuszności jego działania „po miesiącach histerycznych komentarzy” mediów i polityków Partii Demokratycznej, „którzy odmawiają zrobienia tego, co trzeba, by zabezpieczyć nasze granice i nasz kraj”.

Prezydent Donald Trump od objęcia urzędu w styczniu 2017 r. wydał łącznie trzy rozporządzenia imigracyjne obejmujące obywateli państw islamskich. Trzeci w kolejności dekret – z września 2017 r. – wprowadza zakaz wjazdu do USA dla obywateli sześciu państw zamieszkiwanych przez muzułmańską większość – Iranu, Libii, Syrii, Jemenu, Somalii i Czadu. Zakazem objęto ponadto obywateli Korei Północnej i niektóre osobistości oficjalne z Wenezueli.

Obywatele Czadu zostali usunięci z powyższej listy 11 kwietnia br. w związku z tym, że władze tego kraju zaostrzyły procedury paszportowe.

W przeciwieństwie do pierwszego antyimigracyjnego rozporządzenia wydanego przez Donalda Trumpa – bezpośrednio po objęciu urzędu w styczniu 2017 r., które zostało wprowadzone na 90 dni – trzeci dekret jest bezterminowy i ma charakter warunkowy. Lista państw, których obywatele są objęci zakazem wjazdu na teren USA, może być rozszerzona bądź ograniczona w zależności od decyzji resortu bezpieczeństwa narodowego, podejmowanych na podstawie przeglądu dokonywanego co 100 dni.

W grudniu Sąd Najwyższy zgodził się na wejście w życie tego rozporządzenia, do czasu wydania wyroku w sprawie.

Obecnie Sąd Najwyższy uznał, że ci, którzy kwestionowali legalność zakazu, nie wykazali, iż narusza on przepisy imigracyjne USA bądź pierwszą poprawkę do konstytucji, zabraniającą m.in. ograniczania wolności religii.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego potwierdzono szeroko pojęte prawo prezydenta do decydowania o tym, komu wolno wjechać do Stanów Zjednoczonych. Oznacza to – jak pisze Reuters – że obecny zakaz może pozostać w mocy, i że Donald Trump mógłby ewentualnie objąć nim kolejne kraje. Prezydent argumentuje, że jego polityka w tej kwestii jest potrzebna, by chronić kraj przed atakami islamistów.

PAP/RIRM

drukuj