fot. twitter.com

Uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni ponarskiej na Litwie

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk udaje się dzisiaj na Litwę, by wziąć udział w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni ponarskiej w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w Szawlach, popełnionej przez niemieckich okupantów na ludności polskiej podczas II wojny światowej.

Tegoroczne uroczystości zainauguruje Msza św. w Kwaterze Polskiej w Memoriale Ponarskim, po której nastąpi uroczysty Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Okolicznościowe przemówienie wygłosi m.in. minister Jan Józef Kasprzyk.

Zbrodnią w Ponarach nazywane są zbiorowe egzekucje przeprowadzane przez okupantów niemieckich i ich litewskich kolaborantów w latach 1941–1944 nieopodal miejscowości Ponary pod Wilnem. Były one największą zbrodnią popełnioną w okresie okupacji niemieckiej na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Dokładna liczba ofiar pozostaje trudna do ustalenia ze względu na fakt, że w ostatnim okresie wojny Niemcy ekshumowali masowe groby i spalili większość zwłok. W literaturze przedmiotu szacowano ją zwykle na około 100 tys. osób.

Uroczystości, jak co roku, objęte zostały Patronatem Honorowym Szefa Urzędu.

radiomaryja.pl

drukuj