fot. pixabay.com

UOKiK: Zastrzeżenia do 12 z 15 skontrolowanych pilarek tarczowych i łańcuchowych

Inspekcja Handlowa skontrolowała 15 rodzajów pilarek tarczowych i łańcuchowych. Kontrolerzy mieli zastrzeżenia do 12 urządzeń ze względu na nieprawidłową konstrukcję, niewłaściwe oznakowanie, braki w dokumentacji i instrukcjach obsługi – poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak informuje UOKiK skontrolowano 15 rodzajów wyrobów, z czego 13 wyprodukowano w Chinach, w 2 przypadkach (1 pilarka tarczowa i 1 łańcuchowa) nie ustalono pochodzenia. Kontrolami objęto 8 modeli pilarek łańcuchowych i 7 modeli pilarek tarczowych. łącznie zakwestionowano 12 modeli wyrobów (80 proc. skontrolowanych) – 10 produkcji chińskiej, 2 o nieustalonym pochodzeniu.

https://twitter.com/UOKiKgovPL/status/1408341695620521990

UOKiK informuje, że w ramach tej kontroli badaniom laboratoryjnym poddano wszystkie sprawdzane elektronarzędzia. W 42,9 proc. zbadanych pilarek tarczowych i 87,5 proc. łańcuchowych stwierdzono nieprawidłowości o charakterze konstrukcyjnym, mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania tego rodzaju elektronarzędzi. Stwierdzone niezgodności o charakterze konstrukcyjnym mogą skutkować konsekwencjami – użytkownicy wadliwych pilarek narażeni są na porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.

Wśród 10 pilarek zakwestionowanych z uwagi na uchybienia konstrukcyjne – 9 zostało wyprodukowanych w Chinach, natomiast pochodzenia jednej pilarki łańcuchowej nie ustalono.

Urząd podkreśla, że stwierdzone niezgodności o charakterze formalnym, takie jak brak lub nieprawidłowa instrukcja bądź oznaczenia, mogą być także źródłem zagrożeń dla użytkownika, np. brak jasno sformułowanej informacji o sposobie korzystania z elektronarzędzi może prowadzić do ich niewłaściwego użycia i w konsekwencji obrażeń. W tym zakresie łącznie zakwestionowano trzy wyroby (20 proc. skontrolowanych, pilarka tarczowa i łańcuchowa produkcji chińskiej oraz pilarka tarczowa o nieustalonym pochodzeniu), z czego dwie, również z uwagi na nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne (pilarka tarczowa i łańcuchowa produkcji chińskiej).

https://twitter.com/UOKiKgovPL/status/1408349245489532929

W komunikacie podano, że kontrola pod kątem wymagań formalnych wykazała w trzech przypadkach błędy w instrukcji obsługi (np. brak wymaganych ostrzeżeń, brak informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania pilarki, brak opisu zastosowania zgodnego z przeznaczeniem).

W kolejnych trzech przypadkach kontrola wykazała niewłaściwe oznakowanie (np. brak nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, brak roku produkcji). W dwóch przypadkach wykazała nieprawidłowe sporządzenie deklaracji zgodności (np. brak odniesienia do właściwych przepisów i norm zharmonizowanych zastosowanych w procedurze oceny zgodności, brak danych osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, brak numeru seryjnego).

W jednym przypadku wskazano na błędnie sporządzony certyfikat badania typu UE potwierdzający, że wyrób został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl