fot. PAP/Albert Zawada

T. Chróstny: Nie można karać konsumentów za oszczędzanie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprzeciwia się planom wprowadzenia przez banki ujemnego oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych.

Z doniesień medialnych oraz zapowiedzi Związku Banków Polskich wynika, że sektor bankowy rozważa wprowadzenie takich rozwiązań. Oznaczałaby to, że konsument byłby zmuszony płacić bankowi za swoje oszczędności zgromadzone na przykład na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, zwraca uwagę, że takie praktyki uderzyłyby w konsumentów i podważyły zaufanie do sektora bankowego.

– Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu zakusy ze strony niektórych banków i ich organizacji branżowej z pewnością podważą i tak już nadwyrężone zaufanie społeczeństwa do sektora bankowego. Oszczędności konsumentów narażone są dziś na uszczuplenie siły nabywczej z powodu zerowego oprocentowania depozytów, rosnących opłat i prowizji bankowych oraz wyższych inflacji. Wprowadzenie ujemnego oprocentowania do depozytów przez banki byłoby jednak nieporównywalnie potężniejszym ciosem wymierzonym w oszczędności konsumentów – mówi prezes UOKiK.

Tomasz Chróstny wskazuje też, że ujemne oprocentowanie lokat byłoby bezpodstawne prawnie i szkodliwe dla gospodarki.

Prezes UOKiK-u skierował do 23 banków wezwanie, w którym przedstawił zastrzeżenia, żądając jednocześnie wyjaśnień, czy i jakie działania prowadzą poszczególne banki w tej sprawie.

RIRM

drukuj