UKSW przeciw rozpowszechnianiu gender

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wyraziła swój sprzeciw wobec rozpowszechniania szkodliwej ideologii gender. W przyjętym oświadczeniu naukowcy zwracają uwagę, że środki opiniotwórcze nie przedstawiają ideologii w sposób pełny.

Jak czytamy: „forsuje się teorię o dominującej roli kultury w rozwoju człowieka, przy równoczesnym podważaniu roli biologicznej płci przy kształtowaniu osoby ludzkiej.”

Tłumaczą, że podobnie usiłuje się przyznać te same prawa (przynależne małżeństwu i rodzinie) związkom tej samej płci. Eksperci alarmują, że w dziedzinie wychowania dochodzi do nie mającego związku z naukowymi podstawami budowania tzw. edukacji równościowej.

Dr Kazimierz Szałata z UKSW mówi, że każde środowisko uniwersyteckie ma nie tylko prawo, ale i obowiązek reagować, gdy w kulturze pojawiają się zagrożenia dla człowieka.  Ideologia gender wprowadza nieład.

 Jeżeli my nie zdefiniujemy do końca pojęć, którymi się posługujemy; jeżeli wejdziemy w dowolność, to nasza kultura będzie byle jaka. Nie powinniśmy sobie pozwolić na bylejakość, ponieważ na bylejakości będziemy budowali byle jakie relacje i byle jaką etykę, czyli etykę relatywistyczną, w której nie broni się dobra człowieka, nie broni się prawdy o człowieku. Prawda jest jedna, dobro człowieka jest jedno – mówił dr Kazimierz Szałata.

Rada Wydziału Teologicznego wyraziła też pełną solidarność z nauczaniem biskupów na temat ideologii gender. Rozpowszechnianiu genderyzmu sprzeciwiają się też stowarzyszenia broniące życia,  samorządy (poprzez  uchwały), a także część polityków.

RIRM

drukuj