Kolejne posiedzenie w sprawie WSI

Szefowie SKW i ABW na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych przedstawią informacje dotyczące ochrony kontrwywiadowczej prac Komisji ds. likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Posłowie zapoznają się m.in. z trybem wydawania poświadczeń bezpieczeństwa osobowego członkom, współpracownikom, doradcom, tłumaczom, a także osobom wykonującym prace zlecone na rzecz tych komisji.

W ostatnim czasie trwa wzmożona nagonka na posła Antoniego Macierewicza, likwidatora WSI. Powraca sprawa tłumaczenia raportu bądź rzekomego wynoszenia tajnych dokumentów.

– Pewnie wszyscy widzą, że jest to spektakl. Nie udała się sprawa z raportem, w związku z tym osoby, np. Twój Ruch czy też PO kontynuują ten spektakl medialnych ataków na PiS poprzez likwidację Wojskowych Służb Informacyjnych. Chcę zobaczyć, w jakiej formie będzie ta prezentacja przedstawiona i co udało im się ustalić. Byłem w komisji weryfikacyjnej i o tych wszystkich rzeczach, o których medialnie się mówi, wynoszenie jakichś dokumentów niejawnych- nic takiego nie miało miejsca. Moim zdaniem to wszystko jest wyssane z palca mówił Marek Opioła. członek sejmowej komisji ds. spec służb.

Dziś jeden z dzienników napisał, że do warszawskiej prokuratury apelacyjnej wpłynęło 19 zażaleń od decyzji prokuratora, który w ub.r. umorzył postępowanie dot. nieprawidłowości podczas likwidacji WSI.

Według rozmówcy gazety, sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu okręgowego. Jeśli ten uchyli wcześniejszą decyzję, powróci do prokuratury.

RIRM

drukuj