fot. twitter.com

UE: decyzja w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią odłożona na październik

Unia Europejska odłożyła do października decyzję w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią. Tak zadecydowali unijni ministrowie ds. europejskich na wczorajszym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych.

Pod koniec maja Komisja Europejska uznała, że Albania i Macedonia Północna przeprowadziły odpowiednie reformy, dlatego Rada Unii Europejskiej powinna podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji.

Wśród krajów Wspólnoty nie ma jednak co do tego zgody. Wątpliwości mają Francja, Holandia, Dania i Hiszpania. Decyzje o otwarciu negocjacji wstrzymuje też m.in. niemiecki Bundestag. Polska w szerszej grupie państw była za szybszym działaniem.

O rezultatach spotkania unijnych ministrów ds. europejskich mówił w Luksemburgu wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Konrad Szymański, który udał na wczorajsze posiedzenie.

– Udało się przyjąć konkluzję Rady do Spraw Ogólnych w sprawie rozszerzenia, co samo w sobie jest pozytywnym sygnałem, ponieważ w ostatnich latach wielokrotnie mieliśmy problemy i bardzo duże ryzyka nieprzyjęcia żadnego dokumentu w tej sprawie. Polska opowiadała się oczywiście za tym, żeby dokument był jak najbardziej ambitny, tak pod względem czasowym, jak i pod względem oferty gotowości Unii Europejskiej do realnego postępu, jeżeli chodzi o rozpoczęcie rozmów akcesyjnych, w szczególności z Macedonią i Albanią – zaznaczył Konrad Szymański.

Obecny program rozszerzenia Unii Europejskiej obejmuje partnerów z Bałkanów Zachodnich i Turcję. Wspólnota otworzyła negocjacje akcesyjne z Czarnogórą w 2012 roku, dwa lata później z Serbią, a z Turcją – w 2005 roku. Macedonia Północna jest krajem kandydującym od 2005 roku, a Albania od 2014 roku.

RIRM

drukuj