fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Prof. M. Ryba: Próba obalenia św. Jana Pawła II ma uderzyć w wiarę katolicką. Jeśli chcemy uratować naszą wspólnotę, to do kogo mamy się odwoływać, jak nie do jego nauczania?

Próba obalenia św. Jana Pawła II ma uderzyć w wiarę katolicką. Jeśli chcemy uratować naszą wspólnotę narodową, to do kogo mamy się odwoływać, do jakiego symbolu, do jakiego autorytetu, do jakiego nauczania, jak nie do nauczania Jana Pawła II? On ze swoim nauczaniem jest przeszkodą dla rewolucji w Polsce – zwracał uwagę prof. Mieczysław Ryba w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

W ostatnim czasie mamy do czynienia z czynnymi atakami na Kościół katolicki w naszym kraju. Zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych niszczą świątynie, zakłócają Msze święte, atakują modlących się i profanują symbole religijne oraz pomniki osób zasłużonych dla Kościoła i ojczyzny. Ataki skierowano także w osobę św. Jana Pawła II, wobec którego kieruje się obraźliwe komentarze i oskarżenia.

– Jan Paweł II to ten, który uruchomił niezwykle silne procesy kulturowe w Polsce, w całej Europie Wschodniej, poprzez które przyspieszył rozpad systemu komunistycznego. Jan Paweł II to również ten, który widział, co dzieje się na Zachodzie. Widział, że na Zachodzie jest bardzo mocny atak na rodzinę, stąd jego teologia rodziny, teologia ciała i obrona podstawowej wspólnoty, która jest oparta o małżeństwo – dozgonny związek kobiety i mężczyzny. Jan Paweł II to ten, który bronił wspólnoty narodu, zdrowego patriotyzmu, a także ten, który bronił oczywiście wspólnoty Kościoła. Wszystkie te wspólnoty w dzisiejszym nurcie rewolucyjnym są poddawane negacji, procesom rozkładu, zatem Jan Paweł II ze swoim nauczaniem jest przeszkodą dla rewolucji w Polsce – zwrócił uwagę prof. Mieczysław Ryba.

Autor felietonu podkreślił, że jeżeli chcemy obronić nasz naród przed całkowitą negacją dziedzictwa tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, a także dziedzictwa św. Jana Pawła II, musimy twardo stanąć na gruncie nauczania Papieża Polaka.

– Próba obalenia św. Jana Pawła II ma uderzyć w wiarę katolicką. (…) Jan Paweł II starał się głosić pewną podstawową prawdę – prawdę o tym, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, prawdę o Bogu, o misji Kościoła w świecie. W tym sensie wyzwalał przede wszystkim Polskę, a także inne narody, dźwigając człowieka z upodlenia materialistycznego. Ideologie marksistowskie, zwłaszcza ideologia komunistyczna, w ogromnej mierze redukują człowieka do wymiaru materii, więc go zniewalają – tłumaczył wykładowca akademicki.

– Jeśli rewolucjoniści chcą doprowadzić do zmiany kultury, do zmiany paradygmatu kulturowego w Polsce, to muszą obalić Jana Pawła II, bo on jest w pamięci, w sercach, w umysłach jeszcze wielu milionów Polaków. Młodzież oczywiście może nie pamiętać Jana Pawła II. Może zaniedbaliśmy przekaz nauczania Jana Pawła II do najmłodszego pokolenia. Skoro to pokolenie krzyczy bardzo wulgarne, bardzo radykalne antypapieskie i antykatolickie hasła, to znaczy, że nie zna tego nauczania lub nie powiedziano jej, jak to jest ważne – zaznaczył felietonista.

Zdaniem politologa, zapowiedź ministra edukacji Przemysława Czarnka o umieszczeniu nauczania św. Jana Pawła II w programach szkolnych, jest niezwykle ważna.

– Jeśli chcemy uratować naszą wspólnotę narodową, to do kogo mamy się odwoływać, do jakiego symbolu, do jakiego autorytetu, do jakiego nauczania, jak nie do nauczania Jana Pawła II? Nie możemy redukować przekazu papieskiego do koncertów, do nieustannego przypominania o kremówkach, do rzeczy tylko rozrywkowych. Nade wszystko powinniśmy przypominać nauczanie papieskie w najgłębszym wydaniu, bo ono jest ściśle katolickie. (…) Ono może uchronić nas przed zagrożeniami materialistycznej wizji człowieka, jego upodlenia i zniewolenia – podsumował prof. Mieczysław Ryba.

radiomaryja.pl

drukuj