fot. tv trwam

[TYLKO U NAS] M. Grabowski: Podmioty polityczne, jak Razem, Wiosna, Nowoczesna, w jakiejś mierze SLD i PO – stają się naturalnymi sojusznikami dla ruchów LGBT

Wydaje się, że takie podmioty polityczne, jak partie Razem, Wiosna, Nowoczesna, w jakiejś mierze SLD i Platforma Obywatelska – stają się naturalnymi sojusznikami dla ruchów LGBT. Może nie dla wszystkich postulatów, ale przynajmniej dla części z nich. Środki, które wpływają do podmiotów związanych z politycznym lobby LGBT, to miliony euro. W najbliższych latach przewidywany jest blisko 1 mld 800 mln euro, czyli ok. 8 mld zł na projekty „równościowe” i związane z tzw. praworządnością – podkreślił Marek Grabowski, prezes Fundacji „Mamy i Taty”, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Na początku października Fundacja „Mamy i Taty” przedstawiła opinii publicznej raport o działalności, finansowaniu i sieci powiązań organizacji LGBT w Polsce. [czytaj więcej]  Marek Grabowski zwrócił uwagę, że postulaty lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów, które kiedyś były postulatami niszowymi, wyrażanymi w wąskiej grupie środowisk politycznych – obecnie są już mocno wywlekane na sztandary. Ich cele można ująć w sześciu punktach.

– Dla tych środowisk istotna jest zmiana postaw światopoglądowych i politycznych, przede wszystkim dzieci i młodzieży. Mają temu służyć różne zajęcia dodatkowe z tzw. edukacji seksualnej czy projekty antydyskryminacyjne, które brzmią dobrze, jeśli chodzi o nazwę, ale które potencjalnie mogą mieć bardzo negatywny wpływ na dzieci. Nie mówi się tam ani o aspektach moralnych, ani o aspektach zdrowotnych – mówił prezes Fundacji.

Kolejna kwestia to ograniczenie swobody słowa, wypowiedzi i sumienia, a także konstytucjonalnych praw rodziców.

– Dąży się do tego, aby wszelka krytyka postaw homoseksualnych była zakazana. To bardzo ograniczy jakikolwiek dyskurs społeczny i jakąkolwiek możliwość pewnego rozwoju społecznego. Ważne jest, aby w tych dyskusjach mieć wzajemny szacunek wobec siebie, ale jeśli wprowadzamy tematy, które stają się tabu, to nie jest to dobre dla demokracji (…). Jako Fundacja „Mamy i Taty” bardzo mocno postulujemy, iż to rodzice mają przede wszystkim wpływ i odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Jest to zagwarantowane konstytucyjnie. Jeżeli teraz próbuje się bez wiedzy – lub bez pełnej wiedzy – rodziców wdrażać pewne programy zajęć dodatkowych, to niestety wpływa to na ograniczenie praw rodzicielskich – zaznaczył gość Radia Maryja.

Marek Grabowski wskazał, iż celami środowisk LGBT są także zmiana porządku prawnego Polski, obalenie obecnej władzy i zawłaszczanie kolejnych przestrzeni społecznych.

– Konstytucja bardzo jasno określa, zwłaszcza art. 18, iż małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Określa także rolę rodziny. Próba zmiany tego porządku prawnego, wprowadzania „związków partnerskich” czy nawet legalizacji „związków jednopłciowych” z takimi samymi przywilejami, jakie mają małżeństwa – jest bardzo radykalną zmianą. Środowiska LGBT również nie kryją, że ich celem jest obalenie obecnej władzy, zmiana tej władzy na opcje lewicowe czy skrajnie lewicowe. Zauważamy także kwestie przejmowania nowych przestrzeni struktur społecznych, nowych przestrzeni instytucjonalnych – powiedział.

Z dokumentu wynika, iż środowisko homoseksualne w naszym kraju ma związki przede wszystkim z partami Razem, Wiosną oraz po części SLD, Nowoczesną i Platformą Obywatelską. Z treścią raportu „Organizacje LGBT w Polsce – działalność, finansowanie, sieć powiązań” można zapoznać się [tutaj]. 

– Wydaje się, że takie podmioty polityczne, jak partie Razem, Wiosna, Nowoczesna, w jakiejś mierze SLD i Platforma Obywatelska – stają się naturalnymi sojusznikami dla tych ruchów. Może nie dla wszystkich tych postulatów, ale przynajmniej dla części z nich. Wydaje się również, że te środowiska próbują wpływać na inne podmioty polityczne czy społeczne, takie jak harcerstwo i zmieniać tu poglądy czy postawy – wskazał prezes Fundacji „Mamy i Taty”.  

Gość „Aktualności dnia” odniósł się także do kwestii finansowania środowisk LGBT przez zagraniczne podmioty.

– Dokładna skala wymagałaby jeszcze precyzyjniejszych obliczeń. Większość z organizacji, które przebadaliśmy, nie mają obowiązku ścisłej sprawozdawczości, gdyż część z nich jest organizacjami pożytku publicznego. Natomiast widać, że środki te, to są miliony euro, które wpływają do podmiotów związanych z politycznym lobby LGBT. W najbliższych latach przewidywany jest blisko 1 mld 800 mln euro, czyli ok. 8 mld zł na projekty „równościowe” i związane z tzw. praworządnością. Będzie to na pewno o wiele bardziej widoczne niż jest teraz. Z tak olbrzymimi środkami na pewno dojdzie bardzo duże wzmocnienie dla struktur lokalnych, ale zapewne także jeszcze większa aktywność       medialna – ocenił Marek Grabowski.

Cała rozmowa z prezesem Fundacji „Mamy i Taty” dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj