fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Ks. T. Kancelarczyk: Nie myślmy, że jeden film czy złożenie kilkuset tys. podpisów załatwi całą sprawę obrony życia. Wróciłbym do poważnego traktowania słów Jana Pawła II

Nie myślmy sobie, że jeden film załatwi całą sprawę, że złożenie kilkuset tysięcy podpisów załatwi sprawę. Wróciłbym do poważnego traktowania słów Jana Pawła II o tym, aby głęboko wniknąć w nasze serca, nasz sposób myślenia i działania na rzecz obrony życia. Nie możemy traktować tej sprawy tylko jako nagłówek działań organizacji pro-life – powiedział ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek, który jest jednym z sygnatariuszy apelu wystosowanego w piątek przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia i Rodziny. 

Do szerokiego, wspólnego zaangażowania różnych środowisk na rzecz obrony życia i rodziny wezwała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w swoim oświadczeniu, wydanym 7 listopada z okazji zbliżającego się pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP. Jest ono skierowane do „wszystkich środowisk społecznych – w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne”. Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny! – apeluje Federacja.

– Apel jest odpowiedzią na coraz większe zagrożenia nie tylko życia jako takiego, ale także rodziny. Myślę, że to, co dzieje się w przestrzeni społeczno-politycznej naszego kraju, rodzi potrzebę intensyfikacji działań na rzecz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, aktualne jest wołanie Jana Pawła II: „Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, żeby wprowadzić wielką strategię obrony życia” – wskazał ks. Tomasz Kancelarczyk.

Oświadczenie stawia nacisk na potrzebę szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie przy jednoczesnym harmonizowaniu działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym. Federacja postuluje, aby podejmować działania wzmacniające rodziny (materialnie, prawnie i psychologicznie), zwłaszcza podejmujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi oraz szerzej włączać szkoły w realizację edukacji prorodzinnej, promującej szacunek dla ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju, a także wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących te zadania.

– Nie myślmy sobie, że jeden film załatwi całą sprawę, że złożenie kilkuset tysięcy podpisów załatwi sprawę. Wróciłbym do poważnego traktowania słów Jana Pawła II o tym, aby głęboko wniknąć w nasze serca, nasz sposób myślenia i działania na rzecz obrony życia. Nie możemy traktować tej sprawy tylko jako nagłówek działań organizacji pro-life. Nie możemy traktować tej sprawy tylko jako nagłówek działań organizacji pro-life. To sprawa zagrożonego życia człowieka i bytu rodziny – podkreślił.

***

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!

Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:

– podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;

– jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;

– szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;

– materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;

– pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;

– podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowania środków poronnych.

Wspólne działania podejmujmy na bazie trwałych wartości, nakierowanych na godność i szacunek dla każdego.

Warszawa, dn. 7 listopada 2019

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny – Prezydium Zarządu:

Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków

Ewa Kowalewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk

Ks. Tomasz Kancelarczyk – Fundacja Małych Stópek, Szczecin

radiomaryja.pl

drukuj