[TYLKO U NAS] Ks. bp T. Bronakowski: W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu

W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu. Chciejmy podjąć konieczną dla ratowania naszej ojczyzny decyzję w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe popełniane przez Polaków – apelował ks. bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP, w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

Ostatnim elementem sakramentu pokuty i pojednania jest zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To także dziewiąty krok i jeden z koniecznych warunków na drodze kształtowania cnoty trzeźwości.

– Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd, nawet jeśli sprawca otrzymał przebaczenie. Jeśli jest rzeczą niemożliwą publiczne naprawienie szkody, należy to zrobić w sposób ukryty. Jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne w imię miłości. Obowiązek naprawienia krzywdy dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka – oznajmił ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Św. Paweł, apostoł narodów, w Liście do Rzymian napisał: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. Felietonista podkreślił, że zadośćuczynienie powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody.

– Akty zadośćuczynienia są znakiem, że człowiek autentycznie rozpoczyna nowe życie oparte na zasadach miłości Boga i bliźniego. Dobrze wiemy, że po sakramentalnym rozgrzeszeniu pozostaje w duszy chrześcijanina pewien obszar mroku, będący skutkiem ran grzechowych, niedoskonałości skruchy, osłabienia władz duchowych, w których tkwi jeszcze pozostałe, zakaźne ognisko grzechu, wciąż wymagające walki z nim poprzez umartwienie i pokutę. Takie znaczenie ma pokorne i szczere zadośćuczynienie. Dziewiąty krok jest zadaniem na całe życie, na każdy dzień – mówił apostoł trzeźwości.

Ks. bp Tadeusz Bronakowski podkreślił, że tylko Bóg jest w stanie pomóc człowiekowi na drodze do trzeźwości. Jak dodał, wierność miłości, do której został przywrócony człowiek przez odpuszczenie grzechów, pozwoli na duchowe zdrowie. Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych KEP przypomniał również o powstrzymywaniu się od spożywania alkoholu w sierpniu – miesiącu trzeźwości.

– W sierpniu Kościół w Polsce zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o abstynencji od alkoholu. (…) Zachęcam do odważnego świadectwa abstynencji w swoich rodzinach, w pracy, podczas urlopów i wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Chciejmy podjąć konieczną dla ratowania naszej ojczyzny decyzję w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa i inne grzechy nałogowe popełniane przez Polaków. Wielki apostoł trzeźwości ks. kard. Stefan Wyszyński pisał, że wstrzymanie się wiernych od napojów alkoholowych jest aktem umartwienia miłym Bogu i pożytecznym duszom, a zarazem wielkim wynagrodzeniem Bogu za grzechy nadużycia i zgorszenia płynące z pijaństwa – akcentował duchowny.

– Pomyślmy, jak wiele krzywd zostało wyrządzonych na naszej ojczystej ziemi z powodu nietrzeźwości. Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, nawet jeśli sami zawsze zachowujemy trzeźwość. Jesteśmy wspólnotą i być może za mało gorliwie modlimy się w intencji przezwyciężenia wielkiego zła, za mało składamy duchowych ofiar. Sierpień 2020 roku to nowa szansa, aby to zmienić. Nie zmarnujmy jej – apelował.

radiomaryja.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl