[TYLKO U NAS] A. Jaworski: Na promocje ideologii gender i LGBT fundusze wykładają dziś wielkie firmy i korporacje

Dzisiaj, kiedy naszą Ojczyznę zalewa ideologia gender, zalewa promocja tzw. LGBT, to właśnie także duże firmy i korporacje wykładają na to gigantyczne fundusze. W ostatnim czasie na naszym rynku tego typu akcje wspierały m.in. Netflix, Google czy Nielsen – powiedział podczas sobotniego sympozjum naukowego pod hasłem: „Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Tradycja i start-upy” w WSKSiM w Toruniu Andrzej Jaworski, prezes Instytutu „Pamięć i Tożsamość”.

Andrzej Jaworski przypomniał słowa papieża św. Jana Pawła II do przedsiębiorców, wypowiedziane 3 marca 2005 r.

„Ufam, że konferencja będzie dla chrześcijańskich przedsiębiorców źródłem inspiracji oraz odnowionego zapału w ich staraniach, by w świecie biznesu dawać świadectwo o wartościach królestwa Bożego. Ich praca związana jest bowiem z owym zwierzchnictwem i panowaniem nad ziemią, które Bóg powierzył człowiekowi (por. Rdz 1, 26), a znajduje swój szczególny wyraz w rozwijaniu twórczych inicjatyw gospodarczych, mogących przynieść olbrzymie korzyści innym ludziom i podnieść materialny poziom ich życia. Ponieważ >>żadna działalność ludzka, nawet w sprawach doczesnych, nie może być wyjęta spod władzy Boga<< (Lumen gentium, 36), chrześcijanie, którym powierzono odpowiedzialność za świat biznesu, mają obowiązek łączyć słuszne dążenie do zysku z głębszą troską o rozwijanie solidarności i zwalczanie plagi nędzy, która nadal dotyka tak wielu członków rodziny ludzkiej” – mówił papież Jan Paweł II do zebranych na Placu św. Piotra.

Nikt z nas nie ma wątpliwości, że każda sfera życia, także przedsiębiorczość i biznes, jest realizowana łatwiej, jeżeli realizowana jest wspólnie – zaznaczył Andrzej Jaworski.

Zawsze razem możemy więcej niż w pojedynkę. Nie ma wątpliwości, że im większy jest nasz biznes, nasza produkcja, tym więcej potrzebujemy specjalistów, ale i odbiorców. Dlatego od samego początku powstawały i nadal powstawać będą różnego rodzaju cechy, gildie, bractwa, spółdzielnie, zrzeszenia czy kluby – wskazał prezes Instytutu „Pamięć i Tożsamość”.

Musimy sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, czy my, jako przedsiębiorcy chrześcijańscy, Polacy i katolicy, którzy odpowiadamy dzisiaj także przed naszym Stwórcą z tego, co realizujemy, odpowiadamy na ten apel, który 14 lat temu wystosował do nas Jan Paweł II – dodał.

Musimy odpowiedzieć na to pytanie zwłaszcza teraz, kiedy tak mocno atakowany jest Kościół, atakowani są nasi hierarchowie, atakowane jest także Radio Maryja i o. Tadeusz Rydzyk, ale atakowany jest także Jan Paweł II. Musimy mieć świadomość, że te ataki nie są tylko i wyłącznie realizowane z budżetów tych czy innych lewicowo-liberalnych organizacji politycznych, ale są w olbrzymiej ilości finansowane przez duże korporacje, firmy i przedsiębiorców. Dzisiaj, kiedy naszą Ojczyznę zalewa także ideologia gender, zalewa promocja tzw. LGBT, to właśnie także duże firmy i korporacje wykładają na to gigantyczne fundusze. W ostatnim czasie na naszym rynku tego typu akcje wspierały m.in. Netflix, Google czy Nielsen – zwrócił uwagę Andrzej Jaworski.

Prelegent toruńskiego sympozjum zachęcił do włączenia się w tworzenie chrześcijańskiego zgromadzenia przedsiębiorców.

Jeżeli chcemy dać temu odpór, jeżeli chcemy kontynuować misję Jana Pawła II, którego różnego rodzaju szumowiny dziś atakują, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie – co w tym chcemy zrobić. Zachęcam do wspólnego działania, do wspólnego pomnażania tych talentów, do włączenia w tworzenie się chrześcijańskiego zgromadzenia przedsiębiorców, które z jednej strony byłoby właśnie odpowiedzią na potrzeby naturalnego zgromadzenia, czyli wspólnego działania, wspólnej promocji, realizowania wspólnych projektów, korzystania z tego, że możemy to robić razem, ale z drugiej strony zrzeszenia, które może w bardzo konkretny sposób odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami są, a są związane z naszą tożsamością. Mam nadzieję, że takim zaangażowaniem mogłoby być działanie na rzecz Narodowego Centrum „Pamięć i Tożsamość” – podkreślił Andrzej Jaworski.

RIRM

drukuj