fot. M. Palembas

Tuczno: konferencja o lasach borealnych

W Tucznie trwają międzynarodowa konferencja i warsztaty ministerialne na temat roli lasów borealnych w bilansie CO2. Spotkanie zostało zainicjowane podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu, gdzie Polska odniosła sukces, ukazując m.in. strategiczną rolę lasów w pochłanianiu CO2.

Tematem dyskusji są m.in. polityka klimatyczna Unii Europejskiej, a ta, jak podkreśla polski resort środowiska, powinna położyć większy nacisk na rolę sekwestracji emisji gazów cieplarnianych ze uwzględnieniem roli lasów borealnych.

Dziś Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych zaprezentuje też gościom projekt funkcjonowania gospodarstwa węglowego. Mają zostać także podpisane listy intencyjne pomiędzy Lasami Państwowymi, a przemysłem energetycznym ws. zakupu jednostek pochłaniania CO2 – informuje minister środowiska prof. Jan Szyszko.

– Polska chce wprowadzić lasy do systemu handlu emisjami, a w związku z tym chcemy, aby te jednostki mogły być wypracowywane przez lasy po to, żeby przemysł mógł je kupować, a równocześnie by obniżył sobie koszty produkcji. Zamiast kupować na rynku międzynarodowym można kupować od polskich lasów, w ten sposób tworząc warunki do tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich – zwraca uwagę minister Jan Szyszko.  

W konferencji bierze udział 100 uczestników z 16 państw świata. Uczestniczą w niej m.in. ministrowie europejscy oraz przedstawiciel USA, Chin, Kanady, Ekwadoru i Rosji.

Spotkanie zakończy się w piątek. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizację konferencji w Tucznie poparł także rosyjski minister środowiska.

RIRM

drukuj