fot. PAP/EPA

TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE ws. relokacji

Polska, Czechy i Węgry złamały prawo Unii Europejskiej odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach relokacji – taką opinię wydał dzisiaj rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Rzecznik oświadczyła, że odmawiając zastosowania tymczasowego i ograniczonego w czasie mechanizmu obowiązkowej relokacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, kraje te uchybiły zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy prawa Unii.

Europoseł Ryszard Czarnecki ocenia, że mamy do czynienia ze sporem w ramach Unii.

– Przecież Rada Europejska, nie ma co ukrywać, pod silną presją Polski i naszego regionu podjęła decyzję, że sprawa przyjmowania migrantów, głównie muzułmańskich, to sprawa poszczególnych krajów członkowskich, a Trybunał w Luksemburgu mówi coś innego. Myślę, że źle się dzieje, że poszczególne instytucje UE różnią się w tak fundamentalnych sprawach – podkreśla.

Ryszard Czarnecki wskazywał, że decyzje dotyczące przyjmowania migrantów muszą być w kompetencjach poszczególnych krajów unijnych. Podkreślił, że Polsce obronę utrudnia decyzja rządu Ewy Kopacz o przyjęciu 12 tys. osób spoza Europy.

Zgodnie z decyzją relokacyjną z września 2015 roku, państwa członkowskie UE miały w ciągu dwóch lat rozdzielić między siebie do 120 tys. uchodźców.

Polska, Czechy i Węgry argumentowały, że ich decyzje o odmowie przyjęcia uchodźców w ramach relokacji miały podstawy w prawie UE.

RIRM

drukuj