Trwają prace nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Ruszyły przygotowania do stworzenia Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Założenia do programu zaprezentował wczoraj pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego Wojciech Kaczmarczyk.

Pełnomocnik zaznaczył, że w ciągu 10 tygodni odbył ok. stu spotkań, większości z ekspertami, liderami i wolontariuszami organizacji obywatelskich.

Wskazał m.in. na potrzebę reformy Rady Działalności Pożytku Publicznego.

– Proponujemy, aby nowa rada – nowe ciało dialogu obywatelskiego czy też ciało, które byłoby taką formą reprezentacji trzeciego sektora – było organem doradczym premiera. Proponujemy, by był to swego rodzaju organ przedstawicielski trzeciego sektora, liczący znacząco więcej przedstawicieli niż dotychczasowa Rada Działalności, która w tej kadencji liczy 14 przedstawicieli sektora pozarządowego. Chcemy, żeby to było co najmniej 100 osób wybieranych np. w wyborach pośrednich w całym kraju. Chcemy, żeby nowa rada była wyposażona w budżet, w stały sekretariat, w stałe zespoły tematyczne. Żeby miała narzędzia do tego, aby stać się partnerem dla rządu i dla parlamentu – mówił Wojciech Kaczmarczyk.

Pełnomocnik rządu dodał, że program mógłby ruszyć od początku 2018 r.

Premier Beata Szydło wskazała podczas konferencji, że organizacje pozarządowe realizują najważniejszą politykę – politykę obywatelską. Prosiła też przedstawicieli organizacji pozarządowych o wspólną pracę nad tym programem i podkreślała jego wagę dla rządu.

RIRM

drukuj