Trwa konkurs dla uczniów klas VI szkół podstawowych „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Badanie historii, w tym w sposób szczególny historii własnych rodzin, a także nabywanie umiejętności korzystania z różnego rodzaju źródeł archiwalnych – to główne cele zainaugurowanego konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”. Wspólna inicjatywa Archiwum Akt Nowych oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki adresowana jest do uczniów klas VI szkół podstawowych.

Zrozumienie historii narodu bez historii rodzin jest niemożliwe – mówił podczas inauguracji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” wiceminister edukacji i nauki, dr Tomasz Rzymkowski.

– W podstawie programowej do klasy VI szkoły podstawowej elementem edukacyjnym jest zbudowanie drzewa genealogicznego własnej rodziny. Chcemy również, aby oprócz poznania przez młodych ludzi swoich korzeni, swoich przodków, ich roli w danej ziemi, pozyskać także umiejętności związane z umiejętnościami historyka, archiwisty – wyjaśnił wiceminister Tomasz Rzymkowski.

To przede wszystkim umiejętność korzystania z różnego rodzaju źródeł. Bo – jak wskazał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, dr Paweł Pietrzyk – opowiadanie o historii musi mieć oparcie w źródłach archiwalnych.

– Im młodsze osoby rozpoczną przygodę z archiwami, tym wiedza o poszanowaniu dokumentu i jego znaczeniu w codziennym życiu będzie większa. To będzie z pożytkiem dla wszystkich – najpierw dla samych uczniów, a potem – w ich dorosłym życiu – dla całego społęczeństwa i dla Archiwów Państwowych, które są instytutami pamięci – powiedział dr Paweł Pietrzyk.

Ważna i niezwykle potrzebna dziś jest krytyczna ocena źródeł – zgromadzonych w Archiwach Państwowych, jak i pozostawionych przez naszych przodków w rodzinnych, domowych zasobach – dodał Tomasz Rzymkowski.

Warto, aby swoją świadomość budować w oparciu o prawdę, ale również (…) na umiejętnościach, które szkoła powinna wpoić młodym ludziom. Kanwą do tego jest zbudowanie drzewa genealogicznego swojej własnej rodziny. (…) Liczymy na upowszechnienie w Polsce budowania drzew genealogicznych. Tę wiedzę chceilibyśmy przedstawić wszystkim w przystępny, nowoczesny sposób – za posrednictwem internetu. Będziemy podejmować działania, aby w oparciu o drzewa genealogiczne stworzyć nową „sieć społecznościową“ – zaznaczył Tomasz Rzymkowski.

Finał konkursu odbędzie się 15 maja 2022 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

 

TV Trwam News

drukuj