Transport pomocy humanitarnej dotarł do Zaporoża

Transport pomocy humanitarnej zorganizowany przez MSZ i polskie organizacje samorządowe, w tym Caritas Polska, dotarł do Zaporoża. W czasie drogi, do polskiego konwoju dołączyły ciężarówki z darami od rządu niemieckiego.

Wozy Państwowej Straży Pożarnej przywiozły do Zaporoża ponad 160 ton ładunku, który zawiera żywność, środki higieniczne, koce, łóżka polowe, leki i środki opatrunkowe.

Marta Titaniec z Caritas Polska mówi, że już dziś dary zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.

– Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Przeżyliśmy wiele bardzo mocnych momentów. Przesyłamy pozdrowienia i wyrazy wdzięczności od narodu ukraińskiego dla wszystkich Polaków, dzięki którym ten transport mógł dojść do skutku – powiedziała Marta Titaniec.

Obwód zaporoski jest trzecim regionem pod względem liczby przesiedlonych obywateli Ukrainy.

Przebywa tam około 100 tysięcy uchodźców z ogarniętych wojną obwodów donieckiego i ługańskiego.

RIRM

drukuj