Szef PiS zwrócił się do PKW ws. w referendum w stolicy

Obwieszczenie w sprawie obwodów do głosowania w referendum nie zostało we właściwy sposób podane do wiadomości mieszkańców Warszawy – powiedział Jarosław Kaczyński.  Szef PiS zwrócił się do PKW o podjęcie pilnych działań „celem przywrócenia przestrzegania prawa” przez prezydent Warszawy.

W piśmie do przewodniczącego PKW Stefana Jaworskiego Kaczyński napisał, że 13 września prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wydała obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów, ale – zdaniem szefa PiS – „obwieszczenia tego w żaden sposób nie można uznać za +podane do wiadomości wyborców+, tak, aby wykonane zostały przepisy Kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym”.

Powodem – napisał Kaczyński – jest fakt, że obwieszczenie jest dostępne „wyłącznie na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów dzielnic warszawskich” i „nie jest ono rozlepione w odpowiedniej liczbie w formie afiszy w miejscach wywieszania ogłoszeń, tak aby informacje dostępne były wszystkim wyborcom, a nie tylko tym mogącym korzystać z internetu”.

„Otrzymujemy tysiące zgłoszeń od warszawiaków, którzy alarmują o braku obwieszczeń referendalnych, co należy uznać za próbę obchodzenia prawa i utrudniania mieszkańcom udziału w referendum. Należy pamiętać, że sprawa dotyczy również lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, którzy powinni mieć informacje co do tego, gdzie będą mogli faktycznie zagłosować. Brak tej informacji można również uznać za dyskryminację osób niepełnosprawnych” – stwierdził prezes PiS.

Jego zdaniem opublikowanie obwieszczenia na stronach internetowych nie wypełnia zapisów ustawy, gdyż „ciągle tylko niewielu wyborców ma dostęp do internetu”. Ponadto – zaznaczył – „również w internecie informacje te są trudne do odnalezienia, dostępne w zasadzie wyłącznie osobom zorientowanym w systematyce władz samorządowych, i jako takie nie mogą zostać uznane za powszechnie +podane do wiadomości+”.

„W związku z powyższym, na podstawie art. 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się do Pana Przewodniczącego z wnioskiem o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań celem przywrócenia przestrzegania prawa przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w odniesieniu do obwieszczenia o obwodach głosowania” – napisał Kaczyński.

Przepisy nakładają na organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podania w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców, najpóźniej w 30. dniu przed głosowaniem informacji m.in. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach komisji obwodowych i lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Referendum ws. odwołania prezydent stolicy odbędzie się w najbliższą niedzielę. Będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborach prezydenta w Warszawie w 2010 roku, czyli co najmniej 389 430 osób.

PAP

drukuj