fot. PAP/Tomasz Gzell

Warszawa: Dziś rozpoczyna się posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO

W Warszawie rozpocznie się dziś trzydniowe posiedzenie Komitetu Wojskowego NATO – najwyższego organu wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oficjalne powitanie delegacji odbędzie się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Posiedzenie Komitetu w Warszawie będzie jednym z najważniejszych wydarzeń z okazji setnej rocznicy odtworzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Spotkanie wpisuje się także w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 – Siły zbrojne, dowódcy, żołnierze polscy włożyli wielki wkład w odzyskanie niepodległości – zwraca uwagę senator PiS Jarosław Rusiecki.

Posiedzeniu przewodniczył będzie szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Rajmund Andrzejczak. Główne obrady odbędą się w sobotę, a otworzy je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Podczas Posiedzenia Komitetu przedstawiciele państw członkowskich omówią m.in. kwestie gotowości, modernizacji oraz współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi.

 – To jest zespół, który decyduje o najważniejszych wojskowych i politycznych sprawach Paktu Północnoatlantyckiego. Te rozmowy będą o niezwykłej wadze i będą dotyczyły oceny sytuacji politycznej i wojskowej w ramach NATO. To wielkie wyróżnienie dla polskich sił zbrojnych, dla ministra obrony narodowej – wskazuje Jarosław Rusiecki.   

Polska od lat pokazuje, że nie tylko oczekuje wsparcia od swoich sojuszników, ale równocześnie sumiennie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

 – Polska polityka zagraniczna, szczególnie po roku 2015, w sposób bardzo konsekwentny i bardzo dobry zabiega o zwiększenie poziomu naszego bezpieczeństwa i wzmocnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej Paktu Północnoatlantyckiego – podkreśla senator PiS Jan Maria Jackowski.   

Do Warszawy przybyli przedstawiciele wszystkich państw tworzących Pakt Północnoatlantycki.

TV Trwam News/RIRM

drukuj