Sympozjum WSKSiM: „Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość”

„Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Tradycja i start-upy”. To temat naukowego sympozjum, które dziś odbędzie się w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

O godz. 11.00 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nastąpi otwarcie sympozjum przez o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, rektora-założyciela uczelni. Następnie głos zabierze minister energii Krzysztof Tchórzewski. Temat jego wystąpienia to: „Nowoczesna energetyka na rzecz rozwoju gospodarki”. Kolejny prelegent Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju będzie mówił o innowacyjności jako o nowym wymiarze przedsiębiorczości. „Sądownictwo a gospodarka. Nowe narzędzia dla przedsiębiorców” – to tytuł wykładu, jaki zaprezentuje wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Wiceminister finansów Marian Banaś będzie mówił o Krajowej Administracji Skarbowej. Następnie głos zabierze przewodniczący Rady Instytutu „Pamięć i Tożsamość” Andrzej Jaworski, który skupi się na zrzeszaniu przedsiębiorców. Po przerwie kawowej odbędzie się debata, zatytułowana „Nowe rozwiązania w przedsiębiorstwach” z udziałem przedstawicieli rządu oraz firm. Weźmie w niej udział Prokurator Generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

TV Trwam News/RIRM

drukuj