fot. WOT

Świętokrzyskie: ponad 80 tys. mieszkańców regionu skorzystało z pomocy WOT

Dowództwo 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej podsumowało operację antykryzysową „Odporna Wiosna”. Zaangażowanych w nią było ponad tysiąc żołnierzy 10 ŚBOT. Pomoc trafiła do 80 tys. mieszkańców regionu.

„Epidemia koronawirusa spowodowała, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej bardzo aktywnie włączyli się w działania przeciwkryzysowe” – mówił podczas wtorkowej konferencji pułkownik Grzegorz Motak, dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

„Nasi żołnierze dostarczyli bezpośrednio do potrzebujących ponad 18 tyś. paczek z żywnością i środkami higienicznymi. Nasze pojazdy pokonały 290 tysięcy kilometrów, by przetransportować oraz rozdystrybuować ponad 800 ton żywności oraz środków ochrony osobistej” – wyliczał pułkownik Grzegorz Motak.

Zaznaczył, że zrealizowano również ponad 60 transportów z centralnych banków żywności przewożąc 160 ton i docierając w ten sposób do ponad 11 tys. osób.

„Ponadto na wniosek wojewody świętokrzyskiego wsparcie polegało na dostarczeniu środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej w ilości ponad 1,1 mln maseczek ochronnych oraz 28 tys. przyłbic” – mówił.

Pułkownik Grzegorz Motak zwracał uwagę, że medycy 10 ŚBOT, jako jedyni w kraju sprawowali całodobową opiekę nad chorymi na COVID-19 w izolatorium.

„Poza tym w dwudziestu jeden placówkach medycznych żołnierze wspierali służby medyczne poprzez pomiar temperatury, saturacji oraz prowadzili triaż” – zaznaczył.

10 ŚBOT utworzyła również zespoły do pobierania wymazów od m.in. pracowników DPS-ów oraz od kadry szkół średnich z województwa. „

Wymazy były wykonywane metodą drive-thru w Kielcach i Starachowicach, a także stacjonarnie w wybranych placówkach. Łącznie pobrano ponad 2300 próbek do badań” – dodał.

Pułkownik Grzegorz Motak podkreślał, że na pomoc 10 ŚBOT mogła także liczyć świętokrzyska policja. Ponad 50 żołnierzy jednostki wspierało w patrolach prewencyjnych funkcjonariuszy policji w Kielcach i powiecie kieleckim.

„Działań podejmowanych przez 10 Brygadę jest bardzo wiele. Sposób, w jaki rozwinęła się przez ostatnie kilka miesięcy nasza współpraca, jest modelowym przykładem tego jak powinny współdziałać służba cywilna z wojskową” – podkreślał Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski.

Operacja „Odporna Wiosna” rozpoczęła się 18 marca. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej przygotowują się do operacji „Trwała Odporność”.

„Transportów prawdopodobnie będzie mniej. Instytucje, które były zamrożone rozpoczynają swoją działalność. My bardziej skupimy się na wykrywaniu i izolowaniu ognisk, oraz dalszym prowadzeniu wymazów” – dodał pułkownik Grzegorz Motak.

PAP

drukuj