Pełna gotowość WOT podczas tragedii powodzi

Mija czwarty dzień realizacji zadań kryzysowych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W bezpośrednie działania na terenie pięciu województw w piątek zaangażowanych było blisko 500 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, 1000 jest w odwodzie gotowych działania, a 18500 żołnierzy jest gotowych na każdy sygnał.

– Stawiennictwo żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej do działań kryzysowych wynosi 95 proc., to świadczy o tym jak poważnie podchodzą oni do swoich zadań. Wielu jeszcze niepowołanych zgłasza swoją dyspozycyjność do natychmiastowego stawiennictwa – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.

Bardzo wysoki współczynnik stawiennictwa odnotowano wśród żołnierzy, którzy otrzymali sygnał natychmiastowego stawiennictwa. Z powołania w tym trybie zwolnieni są żołnierze – strażacy OSP, maturzyści i bezpośrednio dotknięci skutkami kryzysu.

Żołnierze WOT wspierają strażaków i współdziałają z żołnierzami wojsk operacyjnych na terenie: Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska i Ziemi Świętokrzyskiej.

 

ppłk Marek Pietrzak/RIRM

 

 

drukuj