fot. pixabay.com

Surowe kary za dewastację środowiska – od leśnych śmieciarzy po nielegalne składowiska odpadów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało zmiany w przepisach dot. ochrony środowiska. Nowe przepisy dotyczą kar za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.

To pierwsza taka nowelizacja dotycząca środowiska od lat. 90. Zmiany mają na celu piętnowanie niewłaściwych zachowań i przestępstw przeciwko środowisku.

Przepisy obejmą m.in. kary za przewożenie i nielegalne magazynowanie odpadów niebezpiecznych z zagranicy.

– Chcielibyśmy, żeby jak najbardziej napiętnować i doprowadzić do tego, żeby ten proceder – po pierwsze – obciążał kosztowo tych, którzy są za niego odpowiedzialni i żeby w jasny sposób doprowadzić do karania takich pseudoprzedsiębiorców, po to, żeby nie mogli recydywować, żeby nie mogli powtarzać tego procederu – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Zmiany proponowane przez ministerstwo będą dotyczyć nie tylko Kodeksu karnego, ale także Kodeksu wykroczeń. Mowa m.in. o śmieceniu w lasach.

– To jest problem, z którym borykamy się rokrocznie. Zbliża się okres wiosenno-letni i co roku w dziesiątkach milionów złotych liczymy koszty sprzątania lasów – podkreślił minister.

Przepisy przewidują nie tylko zwiększenie kar, ale także odpowiednie środki wychowawcze.

– Będziemy nakazywali przywrócenie środowiska do stanu poprzedniego przez te osoby, które będą zidentyfikowane jako śmiecące, żeby nauczyć się wspólnie tego, jak ważne jest dla nas środowisko, jak istotne jest, żebyśmy wszyscy razem uczyli się je respektować – wskazał Michał Kurtyka.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba podkreśla, że kary stosowane dotychczas były zdecydowanie za niskie i nieskuteczne.

– Przedsiębiorca, pseudoprzedsiębiorca, de facto przestępca, który np. importuje odpady niebezpieczne, magazynuje je, wylewa substancje niebezpieczne, musi być świadomy, że konsekwencją będzie wieloletnie więzienie, dlatego przedstawiamy takie propozycje zmian legislacyjnych. To dotyczy zmian zarówno w Kodeksie karnym, Kodeksie wykroczeń, ale również zmian dot. funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska – zwrócił uwagę wiceminister.

To także działania dotyczące ustawy o ochronie przyrody. Np. za niszczenie roślin może grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Za zanieczyszczanie środowiska – do 10 lat więzienia. Z kolei niewłaściwe magazynowanie odpadów niebezpiecznych będzie wiązać się z karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Kara za zaśmiecanie lasów została zwiększona z 500 zł do 5 tys. zł. Nowela zakłada również zmiany dotyczące pracy Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska.

– Chodzi o pojawienie się nowego uprawnienia, które często jest dzisiaj utrudnieniem: zbierania materiału dowodowego w przypadku prowadzenia czynności – oznajmił Jacek Ozdoba.

Ministerstwo chce również wprowadzenia nowej kary w polskim prawie.

– To kara aż 25 lat pozbawienia wolności, która będzie dotyczyła przede wszystkim przestępców powodujących gigantycznych rozmiarów szkody, które mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu obywateli – tłumaczył wiceminister.

Nowe przepisy zostały przygotowane przy współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska. Proponowane zmiany są już częściowo po konsultacjach i niedługo trafią pod obrady Sejmu.

TV Trwam News

drukuj