Strajk pracowników prokuratury i sądownictwa

Pogarszająca się od lat sytuacja ekonomiczna pracowników prokuratury i sądownictwa zmusiła ich do strajku. Dzisiejsza akcja protestacyjna ma mieć charakter ostrzegawczy. Będzie ona polegać m.in. na honorowym oddawaniu krwi i korzystaniu z urlopów na żądanie.

„Urzędnicy prokuratury i sądownictwa nie mieli podwyżek pensji od kilkunastu lat; w tym czasie następuje ich realny spadek wartości – podkreśla prokurator Jacek Skała, wiceszef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Zwraca on uwagę, że wynagrodzenia całej sfery budżetowej zgodnie z ustawą powinny podlegać waloryzacji. Przepisy omija jednak jedna administracja centralna.

– Zakazy podwyższania wynagrodzeń omija się poprzez zwiększanie funduszu nagród, funduszu premiowania; to w efekcie tam mają miejsce realne podwyżki w wymiarze sprawiedliwości, prokuraturze i sądownictwie. Tymczasem pensje stoją w miejscu, następuje ich systematyczna dewaluacja. Stąd też urzędnicy prokuratury, również urzędnicy sądownictwa przystępują do coraz liczniejszych akcji protestacyjnych. W ubiegłym roku ulicami Warszawy (jesienią) przemaszerowali pracownicy sądu i prokuratury, a skutkiem tamtych wydarzeniem był dezyderat sejmowej komisji sprawiedliwości – akcentuje prok. Jacek Skała.

Sejmowa komisja stwierdziła, że wynagrodzenia w tym sektorze nie odpowiadają godności pracowników i zakresowi ich obowiązków. Politycy zaapelowali o stworzenie czytelnego systemu wynagradzania. Urzędnicy zwrócili się już do prokuratorów o czynne poparcie postulatów dotyczących płac i przyłączenie się do akcji.

– Zwróciliśmy się również do Prezesa Rady Ministrów z zapytaniem: czy wnioskiem o udzielenie informacji w roku 2014 jest planowane po raz kolejny zamrożenie płac pracowników sądownictwa i prokuratury, a także zaapelowaliśmy do prokuratora generalnego o podjęcie działań zwiększenia środków na płace urzędników w ramach funduszy, które są w dyspozycji Prokuratury Generalnej – dodaje prok. Jacek Skała.

 

RIRM

 

drukuj