Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta

552 przypadki naruszenia praw pacjenta oraz 51 decyzji w związku z naruszaniem zbiorowych praw pacjentów – takie wyniki przedstawiła Krystyna Kozłowska, pełniąca obowiązki Rzecznika Praw Pacjenta, w sprawozdaniu podsumowującym ubiegły rok.

W ubiegłym roku pacjenci niemal 69 tys. razy zgłaszali swoje zażalenia do Rzecznika Praw Pacjenta. Sama rzecznik Krystyna Kozłowska prowadziła prawie 1,4 tys. postępowań wyjaśniających sprawy. Najwięcej problemów pacjentów dotyczyło dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej. W sprawozdaniu czytamy również, że w 2016 r. o 9 pkt proc. zmniejszyła się liczba potwierdzonych naruszeń praw pacjenta. Wskazuje to na poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie jest to jednak zmiana, która rzutowałaby w znaczny sposób na ocenę ogólną przestrzegania praw pacjenta – podkreśla rzecznik. Według raportu, pacjenci pozytywnie oceniają wprowadzenie programu bezpłatnych leków dla seniorów. Po wejściu w życie tzw. pakietu onkologicznego pacjenci zauważają również coraz lepszy dostęp do świadczeń onkologicznych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj