Spotkanie ministrów finansów krajów UE

W Luksemburgu odbędzie się spotkanie ministrów finansów państw Unii Europejskiej. Mają oni przyjąć rekomendacje gospodarcze Komisji Europejskiej dla poszczególnych krajów oraz potwierdzić decyzje o zdjęciu procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.

Miesiąc temu Komisja Europejska zarekomendowała zamknięcie procedury.

Prof. Artur Śliwiński, ekonomista, zwraca uwagę, że obecnie kraje UE zmieniają format współpracy. Dodaje, że zniesienie procedury nie przyniesie większych korzyści dla Polski.

– Zamiast integracji w znaczeniu tradycyjnym, a więc opartej na współpracy, coraz bardziej dochodzi do głosu integracja oparta na przymusie, czy na środkach dyscyplinarnych. Samo zniesienie limitu zadłużenia dla Polski niewiele wnosi, ponieważ jest to technika stosowana już wcześniej, w stosunku do wielu krajów – powiedział prof. Artur Śliwiński.

Procedura nadmiernego deficytu to narzędzie dyscyplinujące rządy, które nie prowadzą odpowiedniej polityki fiskalnej.

Unia, na wniosek Komisji, nakłada procedurę, jeśli w danym kraju deficyt przekroczył 3 proc. PKB lub dług jest wyższy niż 60 proc. PKB. Polska od 2009 roku nie spełniała warunków nałożonych przez UE.

RIRM

drukuj